Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ
Παρασκευή 06.01.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5669
4,3 εκατ. πολίτες χρωστάνε στην Εφορία
Αύξηση 890 εκατ. μέσα σε ένα μήνα
Σύγχυση για τις εισφορές
Αύξηση 890 εχατ. ευρώ εμφάνισαν μέσα σ ένα μήνα τα
ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο με αποτέλεσμα τον Νοέμβριο τα
στα «μπλοχικa
Σύγχυση
φέσια προς την Εφορία που
δημιουργήθη
του 2016 να
ανέλθουν σε 12,628 δισ. ευρώ. Αν τα τελευταία προστεθούν στο
με τις εισφορές των εργα
δύο εργοδότες
συσσωρευμένο παλαιό ληEuτρόθεσμο χρέος (αντό που θημιο
αμείβονται με δελτίο
υργήθηnε μέχρι 2015) τότε ποσό ανεβαίνει δυσθεώρητο που το το στο ροχής υπηρεσιών
ύφος των 94,19 δισ. ευρώ, ο δε αριθμός
των οφειλετών υπερ
η «Καθ
ς σημειών
βαίνει πλέον τα 4,31 εxατομμύριο.
ημερινη
γκίnduος δεν έχ
Η εντόνως ανοδική πορεία των χρεών προς το Δημόσιο
μφωνα με
γεγονός ό
λέχη τη
ΣτΕ: οι εφορίες οφείλουν να
Hατασχέσεων σε βάρος καταθέσεων, εισοδημάτων χαι περ
ασφάλισης
ιουσιών των οφειλετών επ
ταχύνονται από τις υπηρεσίες τη
αποδεικνύουν τη φοροδιαφυγή
Ανεξάρτητης Αgος Δημοσ
Εσόδων (ΑΑΔΕ, κατι,
τι η φοροδοτική ιaανότητα τω
των επαγγελματιών
ημέρες, αμφίβολο
αντληθεί προ πολλού
προμηνύει τη
ποτυχία της
θα ξεχαθαρ
λουθούμενης οικονομικής πολιτικής αύξησης της φορο
κατάσταση
λογίας για την ενίσχυση
ρατικώ
Σύμφo
ργείο
στοχος
onθεί μι
λατφόρ
μα αναγγελίας
Ερχονται ηλεκτρονιχά
ουν έως δύ
εργοδότες
με δελτίο
ειδοποιητήρια για εισφορές
ροχής υπηρεσιών, έ
Το Β' Τμήμα
ΣLμβοwhου της Επικρατείας αποφάφορολογιaές αρχές οφείλουν τεκμηριωμέ
νθηχε ότι
ιδιωτών-επιχειρήσεων
μερισμός
ελεύθερος επαγγελματίας
υς εργοδότες
13,3%
δελτίο παροχής υπηρεσιών για
ς εργαζόμ
6.67%
από το δηλωθέντα εισοδήματά
προκειμέ
Εντός
του μηνα -πιθανότατα
μέχρι σήμερα,
το σύστημα
βάλλει πρόστιμα
στις 16 Ιανουαρίου. πληρωμών
των ασφαλι
ιδιώτ
στιχών Ταμείων
δexτή
ΣΔΟΕ πραγματοποίησε έλεγχο
μόνο την 2«ταβολή
Αθηνών, στη
πώς θα
πείσε
ργαtόμ
mρια γιο της ασφαλιστι- βούς ποσού
τgosτzξικού απορρήτου
ργοδότη
%ές εισφορές
σμένο,
τραπεζικών
ταβάλουν
πτώσεις, δ
λάβει
βολή εργο
Από την
Φεβρουαρίου
τις ασφαλιστικ
δοτικής εισφοράς
τgαπεtxών καταθέσεων
ισψορές
έντων εισοδημάτων του, προέxuμε ότι
διασφαλίζε
νέο πλαίσιο δοθε
συγκέντρωσε
δηλωθέντα εισοδήματά
ργαζόμενος δεν έχ
δυνατότητα μερικής
με αποτέλεσμα
ργοδότες
ότερους
ληgωμή
τρεχουσών
οφειλών. Οπως εξήγησε η
ξήσεις.
ργός Εφη Αχτσιόγλου,
σχέση εξαρτ
ημένης εργασίας.