Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Σημειώσεις με στόχους στο σπίτι της Ρούπα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Αρ. φύλλου 2943 ο Ιδρυτής Α. Βλάχος
Ετος 08ο
Αυξήθηκε
ΣΗΜΕΡΑ
Σημειώσεις
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
το εργασιακο
Στα αξητητα
με στοχους
Κοστος
180.000 ΚΜmτα
στο Δημόσιο
στο σTITτl
Ενω με@νεται
ομέa-Σ
της Ρούπα
ΕΝΤΟΝΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΜΑΞΙΜΟΥ
Δημόσια Διοimσn
Η επικήρυξη του 1 εκατ
Αιχμές κατά Τσίπρα
απόΧρυσόγονο
οδήγησε στη σύλληψή της
ελληνικό Δημόσιο
τρtτοτρim
2016αυξήθηκε
κατά 45%, ενώ το αντιστοκοxόποs
ιδιωτικό
θηκε κατά
βρίσκεται από
δο- θανολογείται ότι θα
3,1% κυρίως λάγωαπαλύσε
καταδικασμένη λούσα
όxous μελλοντιπρωθυπουργού
εία (1,926)
νολικό
οκρατικών επιθέωριαloxόστοsεργοσίας σε δημ στο
Σε παρά
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
ικό τομέ
ρxκού-τρο- νομική
συνελήφ8n μια 25χρ
Ανοίγουν ξανά
Δημόσιος
Πόλα Ρούπα.
οι δικογραφίες του Σώρρα
ανήλxοπαδ1τns Χαι δήλωνε babysitter
δίδουν
οδού 2atin
γιου τns. Εντοπίστηκε στις
διαμέ
λήφθη κατά
δωρxε
ΔDμίτριο Αστυνομικά
τims emxεiρησns τηs της Ασφάλειας προχώρησαν
ελληνικό Δημό
ΛΑΣ Αστυνομικό
Αρτέμη Σωρρα.
6803 άτομα.
ρτυρία πληροφοριοδότη, έχει συμμετοκή στmν αποβριο μειώθme κατά 37.667 άτομα.
οφειλές
Το δι
νωθεί από
μάδες
και παρεixε κρίσιμα τούμ
Βασίλη Παλαιο
επανειλημμένως
ένοπλεsληστεles
κατοζmτούμενns,λαμβάνον- μαζι
νές ώ
Γεροβασίλη
σίασε σταxεiασύμ
oόnα κατά
λεστoίναι δύο
επικήρυξης.
ρεμοίν εις Βάρος
ποινή φιλί
Σεπτέμβριο
2015 μέ
Ρούπα βρε- Anμο, όπου
ένταλμα σίλληψης μετά την παραβίαση
έχουν διοριστεί μόνο
θηκαν χειρόγραφε
φυλακές
επιβληθεί HPoinα
ώσεις με ονόματα πολπxών κλεμμέναLX
ενδ Δημόσιο 2.224 άτομα.
δρου της Τοup.
Διαμάχη δήμου ΕΛ.ΑΣ
Στον «αέρα»
n αυτόνομη
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
θέρμανση με φυσικό αέριο για τα υπό κατάληψη kτiρια
Ανάγκη
διασφάλισης
άκης:
Κυρ. Μ
έα εγκύκλιος
Αναμέν
ή εβδομάδα
από δεκαπέ
Αχαρνών
Εξάρx
Δήμου Αθηνα άν κάνουν λόγο
ξορτώνται από
πλήρη αδυναμία
ντρική θέρμ
ρίων από
υνομία. Οι
600.000 νοικοκυριά,ύστερα από
δεχόμενο υποχρέωση
οποία φιλοξενούνται κάτοικοι
εξακολουρόσφυγες. Πά
όπλαμβάνουν από
μετρό, αρχίζοντας από
ντρικής θέ
αρμοδιότητα
Υπό κατάληψη βρίΕξάρχεια βρίσ ονται υπό
παλαιό σχολείο, ξενοδοχεία,
σφαλιστεί
πληροφορ
ετοιμάζεται ναatώσει
ξετάσει
δυνατότη
Δήμο Αθηναίω
κτιρια γροPεlων, ενώ γύρti από
ότι δεν θα
ρε,όμ
νέστερες ομάδε
ρούνταιγaαδράνεια.nαπαρέμβαση αυτά έχει στηθε
μικρή αγορά
αγγελία
λύτικά.
νυμοusοπαδούς του δεν πληπερισσότερες αυξήσεις
στήριζαν στελam
Ο θόρυβος
Νέα φονική
Μετρό
στους ακτιβιστές μέσα
έκρηξη στη Σμύρνη
απειλεί
με άνοια
έκρηξη
υμένουoήματος
τζαμπατζήδε
Σε επι
εξοπλισμός του συστήματος Αυτόνεκρούς, ενun αστυνομία
ογής Κομiστροιho
οδική μελέτη
Μεyάλ
αναζητούσε έως για κακοκαιρία
κτρονικούεισπnρiοι
Λέσβος:
εντοπισμό του δράπmsάνοιαsαυξάνεταιαναλογικά
ασθενή διαμένει
σταντrwούπολης.Η εφημερίδα
ρίσιμων περιοχών για τη μάon
ότι είναι κhργiζος.
Κοινός
The Lancet, που κατέληξε
στο παραδράστης είναι Ourγούρας
αλληλο εξοπροορισμό τηλεσβο.
σφαιρική ρύπανσ
σταδιακό
ΑΣ μετά την αποστολή
δρόμου
όσους Λέσβου αAήσ
αποδείξει Aωστε,
ότι δεν βοηθούν
μαtνουν ότ
γολης
ΣΧΟΛΙΟ Τ
έβεται τη σημαία οΑντετoκούνμπο
To τρομακτικό δίδαγμα της Τουρκιας
οποίο αποκάλεσε θείο δώροο-μεσcεδόν
ΗΠΑ-P
προβλήματα εντός
τάς συνόρων
πόν6ημnυποστήρEn, oΤούpκος πρόεδρος
είδες Τούρκοι στρατιπες
μάeες με τζοαντιστές,
ορούν μόνο
κερδίζειτη στήριξη
κόσμο. πρωτος
τους Ητακτική αυτή υπήρχε
προκάλεσε τη ρήξη
Κούρδους Τουραiαναβρεθεί σε αδιέξοδο
εκλεμένnκυβέρησnμπορεναμετατραπεi αντάρτες,
ενώ και φαντιστές και κούρδοι
κράτος ταΠρompύμενα στές εξαπολύουν επθέσεις εντός τουρκiος.
Τράπεζες: Το με άλοστοomμα
μετρα ασφαλείας
κυβέρνηση βρίσκει σuνεxiς νέους εxθpούς
ώρα βύθ ζεται
νομικά προβλήματα.
Εκτός συνόρων.
Μουσταφά Κεμάλεκμεταλλεύτηκε
στρατΜπικήςμεγαλοΚυρίαρχο στοoεio οδηγεί σε ανερμάτιστη
βόλειμi
κοσμικό σύστημα
Ρετζέπ Ερντογάν
ποΝέςεθνότητες διαφοΧθες ταξη
αποiασμιλεύτηκεσEαλλεπάλληλεςσυγκροί+
θρησκευτικές ομάδες. Παρ όλες
βαθύ κράτος»
αυτοαποκαλούμενου σλαμικούΚρόαδικίες, το σύστημα λεπουργούσε Σήμερα,
Πνευματικάδι
καταστρέψει
Τουρκία σε άμεση
Αγκυρα βρέθηκε
aνήσυντάγματος, οδήγησε
έξοδο, άλλαξε πορεί
ένας σοβαρός,
σημερινές ατραποίς. Αφού επέζησε
ισμό. οδηγεί όμως σε περισσότερη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα