Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 05.01.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5668
Ποια σχέδια των τραπεζών πάνε πίσω. ΙΙως επηρεάζονται οι επιχειρησεις
Απομαχowεται το ορόσημο ένταξης στο QE
Σύμφωνα με την επισκόπηση της Markit
Εξασθενεί η ύφεση στην ελληνική μεταποιη
Η παραγωγή συρρwwώνεται με τον ασθενέστερο
Κέρδη
1,55%
ρυθμό που έχει Καταγράφει σε διάστημα τριών
μηνών, σύμφωνα με την επισκόπηση της Markit.
χατέγραψε το
Μείωση των θέσεων εργαoίας λόγω της υποχώρη- Χgηματιστήguo
σης του όγκου αδιεκπεραίωτων εργασιών
Σε θετικό κλίμα πραγμα
λλαγές
εδοίαση
Χρημα
Τα φαινόμενα ύφεσης του μετατοuτ
τομέα στην
στηρίου, με τη
Ελλάδα εξασθένησαν τον Δεκέμβριο, καθώς οι εταιρσημαντ
ανοδικών τάσ
είες πατέγραψαν πτώση τόσο σην παραγωγή όσο χα
Η αγορά διέσπασ
Δεν έχει τέλος η χρίση
στις νέες παραγγελίες Οπως επισημαίνει η Markit, η
650 μονάδων
αγοραστικό
διαφμείωση των θέσεων εργασίας, παρότι ελαφριά, παρατγια την Αθήνα, λένε τα
ηρήθηκε φορά από Μάιο. Εν μεταξύ
εoον για
για πρώτη τον τω μετοχές
οι ?κατασκευαστές περιόρισαν τις αδιεΗπεραίωτες
γερμανικά ΜΜΕ
εργασίες, ενώ παράλληλα εξακολούθη
σαν να ασχούν ο Γενι
ης Τιμών
656,61 μονάδες
πολιτι?κή μείωσης των αποθεμάτων.
σημειώνοντας άνοδο 1,55%
Ενδοσυνεδριακά κατέγραγ
pηλότερη τιμή
ις 658,66
μονάδες (+1,86%
Ερευνα στα γραφεία της
συναλλαγών ανή
42,107
ευρώ, ενώ
93.421.405
εταιρείας Novartis
μετοχές.
Πολλές γερμ
ές εφημερίδες όπως η FAZ, η Bild
Stuttgart
Nach rich
ναδημοσιεύ
τηλεγράφημα
ικού πgαxτορείου dpa με τίτλο «Αμέτρητες
οίησης σημείο σε άνοδο
ξήσεις φόρων για
νέο έτος
ό 1,42%
ώ ο δείκτη
Το dpa σημειών
ασθμαίνουσα,
της μεσαίας κεφαλαιοποίηση
γραφεία της
οσύνης τόννων
πολλοί Έλληνες δεν
φόροι θ
61,32%.
ιρείας Ν
εντολή του Υπουρ
tis πραγμα
πορτοφόλ. Πολλοί εκτιμούν όπ
χρήματα
γή της γού Δικαιοσύνης, Διαφά
λο από τη χρονιά
μόλις πέραΕισαγγελίας Διαφθοράς.
Από τις μετοχές της upηλή
Σταύρου Κοντονή
εφαλα
ησης,
χρόνος αναμένετou βαούς για τους
Πα την υπόθεση αντή διενe
διερεύνηση
μεγαλύτερη άνοδο 2ατ
τές, γράφει
γελιών γ
χρηματισμό
μετοχέ
Εθνική
«Επειδή
ση από την Ε
rγελία δημοσίων λειτουργών από τη
+6,32%
0,269 ευρώ), τη
έτους δ
eπαρnούν τα χρήματα
στην αgχή
Πειραιώς (+5,66% στα
λοφορίας, πολλοί κάτοχοι οχημά
σχετική παρέμβαση του αNowartisο οι εξελίξεις είναι
ρώ), της Eurobank (-4,60%
νοerάζοντα τις πρώτες μέρες
αρμόδιου Υπουργού
0,682 ευρώ), της Ελλάxτφο
δημοσίευμα.
οσύνης Σταύρου Κοντοm Παράλληλα, επισήμαιναν
-4,55%
5 ευρώ), τη
πως σε κάθε περπτωση η
+3,82%
Νωρίτερα σήμερα μάλιστα δικαστική έρευνα θα είναι
της ΔΕΕ
+3,09%
gγείου Δ
βάθος"
γρήγορη