Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 657,54 μονάδες
[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9127
ΕΤΟΣ 33
ΤΙΜΗ 1 ευρω ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΛΙΑ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ Σ
γΜΕΑΣΗΣ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΕΜΑ ΗΜΕΡΑ
ΤΟΥ ΔΟΛ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΙ ΤΡΑΠ
Στον «Αέρα» «Βήμα»,
«Νέα» και «Μega»
Σελ 2
Εκτός διεργασιών
της ΕΕ η Ελλάδα
Σελ 5
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗOΗΚΕ Ο ΔΡΑΣΤΗΣ
Αντιπαράθεση κυβέρνησης-ΝΔ
Ανησυχητικά
σημάδια
για την αξιολόγηση και τα μέτρα
Ανησυχητικά είναι τα μnνύματα
που στέλνουν οι έλληνες σε σχέση
με την ΕΕ, καθώς κατάσταση
που έχει διαμορφωθεί τ
Σε A3
ουν να στρέφουν
να αρ
την πλάτη στο ευρώ.
Σχετική έρευνα που δημοσιε
Ερντογάν. Θέλουν να
ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ, ΧΙΟΝΙΑ, ΠΑΓΕΤΟΣΤΣΟΥΧΤΕΡΟ ΚΡΥΟ ΚΑΙ ΟΥΕΛΛΩΔΕΣ ΑΝΕΜΟ
ε χτυπά
μΠαναK
οποίοι βρ
διχάσουν την Τουρκία
συσχετισμούς, ο
νται στα πρόθυρα ανατροπής,
θώς είναι οριακή πλέον υποστή
Σελ 6
ριξη παραμονής στην Ευρω
ΓΚΕΜΠΡΕΣΕΛΑΣΙE
μένα, στην ερώτηση για
την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωzώνη πριν από 15 χρόνια, ο
συμμετέχοντες στην έρευνα απά
ντησαν πως ήταν λανθασμένη
απόφαση σε ποσοστό 58% και
σωστή σε ποσοστό 38%
Προ Των πυλών
Μάλιστα
ο 41% των ερ
ντων πιστεύουν πως Ευρω
δεν θα συνεχίσει να υφίσταται και
το 40% πως θα συνεχίσει
ETHIOP
Την ίδια ώρα ο ΣΕΒ κάνει λόγο
είτε για αποχώρηση της Ελλάδας
ος χιονιά
από την ΕΕ είτε για συμμετοχή
στα χαρτιά, καθώς χώρα απέχει
«Μηδενική ανοχή στο
από τις διεργασίες που
συντελούνται στην Ευρώπη. Προειδοποιεί
ντόπινγκ, οδος αποκλεισμός
δε ότ αυτο θα συμβε αναπόφευκτα όσο συνεχίζεται επιτροπεία
στους παραβάτες»
ό τους ξένους
Σελ 7
Ο λογικός