Πρωτοσέλιδο Αυγή: Διαφάνεια στα χειρουργεία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΑΥΓΗ
ΠΡΩΙΝΗ
ITO ΚΟΚΚΙΝΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
www.avg.gr
ΤΙΜΗ: 1,5
ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΟΙ ΛΙΣΤΕΣΤΑΚΤΙΚΏΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Διαφάνεια
ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Πυρετώδεις
προετοιμασίες
για τη διάσκεψη
στα χειρουργεία
της Γενεύης
στη Νέα Υόρκη
ΑνEανέός θεσμική δικλείδα ασφαλείας,ώσtε να
ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΙΜΟΥ
Δέκα απαντήσεις
για τον ασθενή και να εξασφαλιστεί ntoόωμmpόοβαon
Διευκολύνεται nδιαχείριση tωνmρoupγκών nsριστaurών με
σε δέκα ψέματα
τnΜστα χειρουργείου,πουΚαταράζptαι με βάση to Eδος της
της Ν.Δ.
πάθησης και τον εTEfγονταndxι
Χαρακτήρα του περιστατικού και
ασθενείς λαμβάνουν povaεικόaptΒμόxoτά την εγγραφή τοuςστnNστο, ενώ
διαζύγιο από
γνωρίζουν πότε έρχεtαt noapάτοUς
τον περιορισμό του χρόνου αναμονής τα
στοχευμένα με ατρικό και νοσηλευτικό προoumaό
Περιμένοντας
ΜΠΛΟΚΑKLΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
το ψυχοs
Καμία εισφορά
χωρίς έσοδα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΕΡΝΤΟΓΑΝ:
Νετανιάχου
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Καλό το 2016.
"Να σεβόμαστε
κατα στρατοδικών
Καλύτερο το 2017
Pink Floyd,
τις μειονότητες»
τρισυπόστατο
toνcληνικό τουρισμό το 2017, όπως
και παιδική ηλικία
Φedecγορές, Σέμφωνα με την υπουργό
τουρίστες, και to
Pink Floyd κυκλοφοφοoσαν
to apt.
twνΖώωνο του
το 2016.
TEA 10

Τελευταία νέα από την εφημερίδα