Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Παγίδα η μεγάλη αύξηση των εισφορών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 98ο ο Αρ. φtλλου 29.430 Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
Επικοινωνία
Παγiδα μεγάλη αύξηση εισφορών
Ομπάμα
των με Ερντογάν
Η κυβέρνηση φοβάται ότι εκτίναξη φοροδιαφυγής και εισφ
οροδιαφυγής θα υπονομειοει το πλεόνασμα
του 2017
Κυπριακό
εργαζόμενοι με δελτιο
εχουν έως δύο
χθες, ότι
σγενέs πλεόνασμα ρορίσει
μαύρης εργασίας από γοδότ
θούν οι τελευταίοι
δεν aχει έσοδα από το μπλοκάκι
xαλπτουντομέροs
εργοδοτιxaν εισφορών δεν θα καταβάλλει εισφορές
με βά
τους αντιστοιχεί. Ομως
δημιουργία
ασφαλιστέο εισόδημ
ν ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα τηλεφ
εισφοροδιαφυγής από
nacτρονιmsπλατφόρμαs πλατφόρμας αυmsπροσκρούε
ποδα, επανέλαβε όπόσοιεl
Τούρκο ομόλογό
γελματίε
έναρξη εφαρμογής
νέου όπου θα δnλώνοντα
τεχνικά προβλήμ
γελματtε
aχουν εξα
μένη εργασία
Ρετζέ
ργαζομένων
εταξύ, ο αρμόδιος υφυπουργός
πάνω από
ελευταία,
κυβερνητικό
ρεσιών. Στόχος εί
Γενεύη
ms Κυπριακής Δημο
τας Νίκου
Στον «αέρα
Επεισοδιακή και αποσυναρμολόγήση της ρόδας
παρ8 Εντε, ειδικός
βουλο
το σύστημα
ότι αν αποτxει.
ιαδικασία,nεπόμε
αιρία θ
κτιμnσεό
ηλεκτρονικών
Ιενεύnsθαμπορούσαν
εξελνοθο
αποδείξεων
ρικές
ΣΗΜΕΡΑ
Αναμέν
πουργικής απόφασης
ΑΠΟ ΤΑ WARRANTS
κόμη δεν ώcειεxδοθεinυπουργική
Το Δημόσιο Χάνει
αποτέλεσμα το σύστημα
25 δισ. ευρώ
ναλλαγών
από τις τράπεζες
ποδείξεις θα
χρειάζεταιnσιγκέντρωσnέγxαρτω
ποδεtξ
Ωστόσο, ακόμη
αποτέλεσμα
xδοθεinαπόφα
ns αποδείξει
οποια ΕΕ δανειστεί να στηpiξει
συντονισμός μεταξύ
Αρχής
ΤΕΡΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
Δημοσίων Εσόδω
Εκτινάχθηκαν οι μές
των καυσιμων
Περισσότεροι
τουρίστες το 17
ειδικού φόρου
ετρέλαιο. Οι τιμές
δεν νωρισε ποτέ διότι
σταμάτησαν για μερικές
έφτασαν γαέλε
διεθνείς τιμές
ετρελαίou.
αλείας. Χθες.
αστυνομία Η συνεννόηση
συνεργείοήταν δύο
λοδαπούς, ενώ δύοαπό αυτούς δεν φορούσανκpάνn.
οδοτούν θ
έωςαργά το απόγευμα
βάση της ρόδας
πλατεία ναθυμίζει το ρίσκο.
πρόεδ
Συνδέ
στικών Επιχειρήσεων Ανδρέ
δρεόδ
Ωστόσο,
Δεν αποδίδει 94.500 αιτήσεις για 21.000 θέσεις
Τουρκίας aεinδn
δράσει
αρνητικά στnν
Ελλάδα πέρυ
πισκέφθηκαν
το εξάωρο
φιλόλοy
ροσλήψεις
21.942 μών
Λαβύρινθος»
όμως, δαπάνnσανλιγότ
στη Σουnδiα
Φέτος περίπου
15.620.
από xνετ
προσλήψεις αναπλ- 3.80). φυσual 3.126). Στον αντιΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΛΤΑ:
τους δορ
μονίμων ποδα, αtαon κατετέθη
σκορπισμένοισεσυναλικά
από δύο
Αδυναμία
ιδιαττερόuτ
θέσεις ξυλουργών, ανθοκομία
βούλιο
πρόβλεψης
δείχνουν ότ
μάλλον δεν πρόx
ενεργή συμμετοχή
Απώλεια επένδυσης
ληνικήςδιοiκησηςσε όλες τιςδιεργασίες
κόστους. Το πείραμα
πρόβλεψης είναι
έναν οικο
άνευ. Πρόε
στο Μεξικό
γαλύτερη μεταρρύθμιση,
νοσοκόμες εργάζονται έξο
μπορούσε να wνει
θείο μισθός
άνοδος
κατασκευή ενός νέ
τρnθει
και ακόμη περισσότερο τnsβενΜαρίν Λεπέν:
κόστους 1.6
έχει φτάσει
Μεξικό, προκειμέ
δύο ευρώ το λίτρο, το αποδεwύε.
δύσει σε μία απότις μονάδες
λάγωλτγότερων αναρρωτική
αρμόδιοι όμ
αδειών. Τe
προφανώς ότισιτμέsτώνυγρών
εξάωρο οδή
τασκευάσει αυτόνομα και πλεκτρικά σμων
θα παρέμεναν
οχήματα. Η απόφαση αυτή ερε
οποίες αύξησαν
χαμηλά επίπεδα
χρονική περίοδοκατά
τόναλντΤpαμπ εντείνει
θμίζεται από ταopέλn26γω
επβολήμεγαλύτερωνφόEuθέσεις:Μπαράζ
εμπρηστι
λευταίο από
ρά παρόμοιων πρωτο βουλώ
βρίσκονται σε αμnxανία.Τοxακό,
έδαφος βάζοντας στοστάoοτρό
πής Σοφ
οποίες δοaμόζοντ
κατά λογο
μία χώρα
ξεχώριζε
Μεξικό.
ργατολόγου
μέλους
EnπροπήςΔημήτρη
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Μία έκθεση νοσταλγίας
Η αμείλικτη πορεία
tδilξη του σοβιετικού
ομορφο δαιμόνιο,
οι καλκiντζα- βουλειτέ
δυτική
δημώδη,
ε προορισμό το Ντόρτμουντ ελληνες
προέρχεταιoπότη νεο Δεξιά.
upoνή ημέρα
τον μύθο
πιστροφής Μόνον
σύμβολο τηςnokyφιλελευθερισμός
αpρήκτεςεισέβα
κό φιλελευθερισμό
ορθού λάγou.
μένα από
από το πετρέ
όμως σε ένα
Αριστερό
ρξουνορισμένοι.
Ενας Γερμανός,
ιδεολογικές διαφορε
στές, τα παιδιά, το kiκό παζάρι
εξεπλάγη
ενοι μάλιστα
αγασπικοί. Ανέκδοτες
ίες του Δημήτρη Λέενίοτε
καταβολές
δρυμα, μοναδικό στoεiδος
ένα στόχο.
άλλος από
Ταινίες:
Βόλου, οφωτογράφος
νεοι πγετε
διαύγεια ενός
άποίwνοσταhiα,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα