Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
1918-1979
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ο ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Αριθμ. out. 40644 ITiμή 1,50
Έτος 14Ούν
Η αστική ταξις
Σημείο τήξεως τή
Φεύγουν όντως:
πραγματι%oτητος
που χρειαζόμαστε
Το παράδernια της οinογενείας Καοέλιοι
γιά νά
Μαρτύριο της σταγόνας
ΤΙΙΝ ΕΣΤΙΑ
για το «μπλοκ wa»
Αγνοείται ήένκύκλιος για έλεν0εριouςέπαγγελματι
Σήμερα
Τς ημέρας
Nai κρατήσουμε την κοινωνική συνοχή