Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
AdΟΝΕ ΚΥΡΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α ΚΥΡΟΥ
ΚΥΡΟΣΑ ΚΥΡΟΥ
918-197
ALONE ΚΥΡΟΥ
974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ο ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ1876
νουαρίου 2017
Αριθμ, Φίλ, 40643 Τιμή 1,50 €
Τηλεφωνικό κέντρο: 2130170400, 2130170401
Κατaxeploεις 3220482, Συνδρομές: 2130170370
Ανατολή ήNoυ74
Δύσις 5.18
Έτος 140όν
Η ώρα τής χρίσεως
Ο αναγκαίος
Απείθεια
αυταρχισμος
στο ανίερο
για τις ΔΕΚΟ
ΠΡΙΝ από μερικές δεκαετίες, ή Ευρώπη. της
ΑΠΟ προχθές αλλάξαμε χρόνο.
Ελλάδας ουμnεριλαμ9
μένης, βίωσε
ρη μορφη τραμ
Κρατος, από
νήθως άσύνδετες μεταξύ τους ομάδες άντ
Προβληματα σε συγκοινωνίες ενέργεια, ταχυδρομεία
ραγμέ
νέου Προέδρου τών ΗΠΑ. DonsuTrump.
μυαλό ατόμων.
όποteς, στο όνομα θολών
θεωρών
αφόpους "εχθρούς
τά τήν &άρκεια τοΟ μεύ, με βαθύ κυνισμό, άποκαλοCoaν
απώλειες λή
πλευρές
Γιατί όμως βιώνουμε αυτήν την αλλαγή
τομέα.
μία άνετη κal προστα
Κόσμος όπως τον ξApauc
θooοννά προκαλέσουν τή συμπά0
θως άρ
Στις αστικές
ρησης, όσο
ις σε επιλεγμένα Ε
Τέτοιες εγκληματικές όμΔSeς
εivaι μόνον βέβαio
να στήν Ελλάδα,
στάσιμη.
έγκλημα
τις Arr
βάρος έξeNEεων, όπως κατά τήν περίοδο
στεiες
raκαλούμενη "17 Νοέμβρη-,ή
ρα από πολλά χρό
κής Ε
άστασης. Και κάn
Fiσaως χρέη προς την bταιρεία
νία, γιατiήταν μιά μικρή κλειστή όpά8α ομοTo
δύτερα όπως στην Μ
ήΠερίοδο, Αυτή
ΣΑ γιά τή
δολοφό
η φύση τον ανθρωπων, πάντα να αναζη
από κλοπές ληστειες,
το αν Νόημα μέσα στην άσημαντότητα της
άλλες χώρες της Εύpeπης
Υπαρξης αλλά
συστή
δοσία. Στο τέλος πpοηγουμε
έξοντώθηκαν, ανάλογες τρομ
βέρνησης
ζουν είτε δεν τους προσeέρουν καμμία λύση
νέμrνηαίξnσις τού κόστους διοσύνης
Ο ΣΥ.
στάπροβλήματά τους.
is φυλακές έγκληματlες κάθε είδους, τάχα γιά νά τiς άποouμφορήσει από τόν ύnερπληCυσμό τους, f0ελε
άνθρωπος μποpct νά
Ταμείο.
Συνέχεια στην σελ.3
Συνέχεια στην σελ.8
Αποσταθεροποτησις
διαρχείας στην Tουonία
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
Σε απώλεια ελέγχου οδηγείται πλέον δT."Ερντογάν
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ hμερες μετά τή
Είκοσι
με την Puσα για
Σος περιμέναμε στο νέο μας κατάστημα
με μεγάλη
Σήμερα
i ημέρας
Ελεύθερα
Ζητείται έλπίsχαί αiσιοδοξία
peνό κέντ
Έργων Τέχνης
Ιστοριxά ντοκουμέντα
Τέχνης.
2015.
ΣΕΑ 7.
dΤάόνόματα
των μηνών
Ελευθερίου Γ.Σaαδi