Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΤΡΙΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 15ος / Αριθµ. φύλλου 4436/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

«ΜΑΥΡΕΣ» ΓΙΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

∆ΕΗ: ΕΡΧONTAI ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

l ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟ «ΚΑΛΗΜΕΡΑ»

u 36 ∆ΟΣΕΙΣ: ΣΙΩΠΗΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / ΣΕΛ. 12

Φως
για κίνητρα
και εκπτώσεις

«Βουτιά»
στον τζίρο
/ ΣΕΛ. 9

AΚΑΡΠΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΘΕΣΙΝΕΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ
ΤΗΣ 31ΧΡΟΝΗΣ

Χωρίς τέλος
το θρίλερ...
/ ΣΕΛ. 4

ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΞΟΥΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ

«∆ηλητήριο»

ο φόρος στον καφέ
3 Σύλλογος Εστίασης και Αναψυχής:
Από 0,10 ευρώ έως 0,50 η µέση επιβάρυνση

ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ
ΜΟΝΙΜΑ ΜΕΤΡΑ 3,5 ∆ΙΣ.

/ ΣΕΛ. 7

OΛΟΝΥΧΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΛΑΡΗ

«Κόφτης»
και µνηµόνιο
διαρκείας
/ ΣΕΛ. 8

ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΚΑΙ ΒΡΟΧΕΣ ΣΤΑ ΠΕ∆ΙΝΑ

Ο ISIS ανέλαβε την ευθύνη
u ΓΚΑΦΑ ΟΛΚΗΣ ΜΕ ΛΑΘΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Έρχεται νέο
κύµα χιονιά

Όλα δείχνουν βραχυκύκλωµα
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Υ. ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ-ΛΑΜΠΙΟΝΙΑ
/ ΣΕΛ. 6

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΣΤΕ την βαθιά ανθρώπινη ανάγκη να ευχαριστήσουµε δηµόσια τους ιατρούς : Γώγο Χαράλαµπο,
∆ανιηλίδη Βασίλειο, Σιάγκρη ∆ηµήτριο, Βελισσάρη ∆ηµήτριο, Ζιάζια ∆ηµήτριο, Χαµπαίο Ιωάννη, Γκατζούνη
Γεώργιο και ιδιαίτερα τον Ασηµακόπουλο Στέλιο καθώς
και όλο το προσωπικό της Β’ Παθολογικής Κλινικής του
Νοσοκοµείου Ρίου Πατρών ακόµα και την υπεύθυνη καθαριότητας κα Κωνσταντίνα, για τον αµέριστο, συνεχή και
µε κάθε µέσον αγώνα τους, ώστε να αντιµετωπιστεί επί
µακρόν το βαρύτατο περιστατικό του αγαπηµένου µας
ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΕΝΥΧΤΑ
Η µάχη δυστυχώς χάθηκε αλλά διαπιστώσαµε ότι δόθηκε µε πλήρη επιστηµονική επάρκεια και ανθρωπιά, γι’
αυτό και δηµόσια θέλουµε να ευχαριστήσουµε έναν - έναν
χωριστά και όλους µαζί ανθρώπους και επιστήµονες που
τιµούν την ιατρική σε αυτούς τους ιδιαίτερα δύσκολους
καιρούς.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΝΥΧΤΑ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΛΕΣΣΑ
C M
Y K

/ ΣΕΛ. 38

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΙΑΤΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΑ

Το τρένο σφυρίζει ξανά
στην Πελοπόννησο
/ ΣΕΛ. 5

/ ΣΕΛ. 13, 38

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ
ΕΠΙ 20 ΧΡΟΝΙΑ το «αύριο» του
τρένου στην Πάτρα έχει συνδεθεί µε την υπογειοποίηση της
γραµµής από την Αγυιά µέχρι το
νέο λιµάνι.
ΩΣΤΟΣΟ φαίνεται πως το σενάριο
αυτό απορρίπτεται από την κυβέρνηση, µε τον ισχυρισµό του
υψηλού κόστους.
ΜΕ ∆Ε∆ΟΜΕΝΟ ότι οι εξελίξεις
µε τη νέα σιδηροδροµική γραµµή «τρέχουν», όπως θα διαβάσετε
σε άλλες σελίδες της «Γ», επιβάλλεται να επικαιροποιηθούν ή
να εκπονηθούν νέες µελέτες για
όλες τις πιθανές λύσεις.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΟΣΕ και ∆ήµος πρέπει να προχωρήσουν σε
ένα δηµόσιο διάλογο µε παράθεση όλων των απόψεων και επιπτώσεων, ώστε πέρα από αφορισµούς και πολώσεις, να γίνει µε
νηφαλιότητα, η βέλτιστη για την
πόλη επιλογή.