Πρωτοσέλιδο Αυγή: Πρόσω ολοταχώς για την Παιδεία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΑΥΓΗ
105.5 FM
ΠΡΩΙΝΗ
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
avgigr
ΤΡITHSLΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2017
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 .Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ. AP ΦΥΛΛΟΥ12775
ΤΟ 2017 Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΜΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Ωρες ευθύνης
Πρόσω ολοταχώς
Πρωτοβουλία Toίπρα για δακαήμερο
Thν ερχόμενη Δευτέρα διαbooές
για την Παιδεία
τους πολιτικούς αραγούς
Αύριο αναμένται
MoΕμouοabικός σύμβουλος του
γενικού γpαμμαttα tου ΟΗΕnα to
Κυπριακά Μnαρ8 Αντα.
Ν.Αναστασιά6ne axopiς χάρτες
Κ. Γαβρόγλου: Μέχρι την αρχή της
ΣΙΑ. 5
νέας σχολικής χρονιάς οι πρώτες
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών
Αναζητώντας
τη λύση μεταξύ
Έπειτα
Σόιμπλε και ΔΝΤ
ους θεσμικούς παράγοντες της
να δώσει τέλος στην
xpεμότnτες εντός του Ιανουαρίου.
σχολείων από αυτούς Τομcγάλο στοίκημα του 2017 εfναivα
Στόχος να nΣωρα στην moσυt
των60ο τελευταίων τά6Eων του Λυκείου και τntamon του ΕθνuτοiAnολmplou γιο τους
2017.
ΣΕΛ. 14
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Επιχείρηση ανάταξης
Θετικές επιπτώσεις
για χαμηλά
του μεγάλου ασθενή
εισοδήματα
σφορές κάνουν λόγο ngων
γες. Αναλυτικά ποpobrtyματα το τι
αλογα ερωτήματα που
πραγματικά
ελεύθερους annγ.
προκαλε το ενδιαφέρον
απαντήσεις
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ
Ανθρωπο κυνηγmτό
Ε.Ε. και Ρωσία:
για τον δράστη
Υπάρχει διέξοδος
Η τουρκική
Χάρτα Δικαιωμάτων
συνοικία της
των ΑμεΑ
Ηνωμένων Εθνών και το
συνmpci στνάpα διrθνούς συνωμοσίας
Πρωτόκολλο για tα Δικαιώρata
κατά της Τοupτος.
ΣΕΛ. 16-17
ΣΕΛ:13
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα