Πρωτοσέλιδο Έθνος: Φως από τη ΔΕΗ για δόσεις-εκπτώσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΙΚΟΣΙΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦlΚΕΣΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓEΣΤΟ2017 33-35
Η επιστροφή τηs Wonder Woman &Του Star Wars
€ΟΝΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 AP omor nose www.ethnos.gr
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Φως από τη ΔΕΗ
ΝΕΟΥΣ διακανονι
των ληξιπρόθεσμων οφειλών
σμούς Προγράμματα
διακανονισμών με δόσεis
πολλών ταχυτήτων για λnξπρόθεσμεs
γιatουs καταναλωτές mου προnλnpώνουν τον εuiσιολο.
οφειλές.
Στο τραπέζι καιΤο πάγωμα μικρών
yαριαoμό ρεύματος εtοιμάζctn ΔΕΗ.Σtόκοs εταιρείas
χρεών.
Μειώσεις
έως 6% για εφάπαξ
Χειρησεs ποu δεν υmxΒnoaν στts 36 δώσεIs αλλά και n
προπληρωμή
τηs ετήσιας κατανάλοσns
Παραμονή καλών πελατών, αντίστοκα. 4-5
ΕΡΕΥΝΑ: ΤΑ ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤAΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ-Κ»
ΕΝΑΣ ΜΥΘΟΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ
0ΠΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΑΡΓΕΙ...
ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΣΤΟΝBA
Η γυναίκα
ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-29 ΕΠleΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ
δηλητήριο και
Αιχμάλωτη του τρόμου Τουρκία
Ο σKOTειVOS
εραστής 14-15
ΤΟΝ ΜΑΚΕΛΑΡΗ Του Βοσπόρου xαTdξηTουν οIToUpΚItsΑρχέs UσΤερaαπόΤο αιματοκυλισμα Την παραμονή ms
Πρωτοχρονιάς, Που στοotioε Τnζωή 39 ανθptdnous. Η Τουρκία εγκλusξεταtόλο καtΠΕptoodτερο στη βίο.» 29-31