Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26710 ΕΤΟΣ 87
Ενημέρωση του
Διεθνείς και ευρωπαικές
αγροτικού Κοσμου
δράσεις δίκαιη βιώσιμη για τα προβλήματα
για και και τις βελτιώσεις
λύση του Κυπριακού
τους επιχειρεί
κυβέρνηση
Συνάντηση του Αλ. Τσίπρα με τον Ν. Αναστασιάδn στο Μαξίμου
Πανελλαδική εξόρμηση, πρ
ριοχές
η Πελοπ
η Κρήτη
Η σταθερή προσήλωση
ρογραμματίζει για τ
5 επομενο
βερνη
Ελλάδας
τημα τ
ής Δημ
λείο, με στόχο την ενημέρωση του αγρο
ς στην
λέγμα των δρ
μης λύσης του Κυ
και β
ληφθεί για τη
αντιμετώπιση των προβλημάτων τ
τις δ
τότητες βελ
τά τη διάρzεια
βαιώθηaε
Στο πλ
χρειάζοντ
της σημερινή
θα πραγμ
ποιηθούν τον Ι
ντησης
ημερίδες
πουργού, Αλέξη Τσίπρα, με τ
αλυθεί διεξοδ
Κύπριο Πρόεδρο, Ν
η αλλά
ς της γεωργίας
αι παράλληλα ελήφθη
της αλ
ηνοτροφ
αποφά
άληψη
συνεχίζον
α είμ
ε διαρκή διάλογο με τους αγρ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ργός Αγρ
Ειδικότερα, σε αναx
ής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, ση
θ' όλη τη διάρ
θυπουργός, Αλέξης Τσίπρα
πριακού
τη βάσ
ων αποφάσεω
ο χυβερνητικός ος της Κυπρια
όςη πλήρης:α
ργείου ήταν αφ
Πρόεδρο της Κυπρ
συναντηθηχε με
ΟΗΕ. Παράλληλ
λήφθη
ας, Νίκος Χρ
δουλίδη
ής Δημοχρ
ενημέρωση
των αγροτών για
δη, πα
ής Δημοχρ
Ειδικότερ
δήλωσή
ητημ.
ων υπουργών Εξωτερ
Χριστοδουλίδη
διεθνε
ρου η
τη διάρχ
μού Ελλάδας
λήφθη
διεθν
λύ συγκεκριμέ
αποφά
Επιτάχυνση στην
ής Δημοχρ
στιχή, δημιουργική χαι άχρ
ροωθηθ
μέσα από
σεις, ο
έκδοση των
δομητική χαραχτήρ
ντηση
βαιώθηχε η σταθερή προσήλωση Ελλάδα
Αλέξη Τ
συντάξεων το
ής Δημοκρ
Πρόεδρο της Κύπρ
μης λύση
Ανάπτυξη για το 2017, αν δεν υπάρξουν ανατροπές
ου πρώτου διμήνου του 2017
«Βλέπει» ο Π. Σκουρλέτης
ταξιοδοτιχές απο
θα έχ
θεί μέχρ
τυξη θ
5-τομή για τη
περαιτέρω αποκλιμά%ωση της ανεργ
διεξόδ
α προ%ύψου
του 2015
για την πλ
λιγότερα βάρη γ
το 2017
θανό»,υπογραμμιζει. Εφαίνεται όμω
των που έχουν υποβληθεί με
ρους»
ψη» δ
σχολεί τη
ς 12 Μ
2016» δήλ
λέμε μ
ρινίζ
θάνετ
%τιμά για τ
ο Χοσμο
ριο δ
βέρνηση
ής του ΙΚΑ, Δ
ης Καλαματ
ο υπουργός Εσωτερι%ών, ΙΙ
ργος,
αναφέρ
ψηφίσματ
ότεροι αναλύτες στην Ελ
ρλέτης
συνεντεν5η τ
Στο θέμ
διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
wεντεύ
φημερίδα «Επένδυση
στο εξωτερικό. Η χώρα μας δια
λόγο γ
ξιοθρήνητη
ξη Τύπου, ενόψει της μετάβασης σ
ις για μ
άση της Νέ
φού «γ
Δημιοχρα
Φορέα Κ
Ασφάλισης
ξιακή πορ
λλη μ
με τη γραμμή
Ερωτηθ
σενάριο
Σόιμπλε». Και στη
ν θέμα
Καλαμι
σε ότ
κλογών, ξεχαθαρίζ
ότι «η κυβέρνηση αφεν
ρεμοτη
εκλογές σημερα θα ανέ
χη αξιοπρ
λύ λtyότερε
ροηγού
αν τη θετική δυναμική που πά
ένα δείγμ
δανειστών, αφετέρο
α έτη, τονίζοντας ό
την τη
γμή, ο
ροσλάβει η ελλη
βαλε η
γραση
λωναν ένα κλίμ
οχρέωση
σε 57.000. Μάλιστα,
βεβαιότη
έδειξαν έ
ν 2017
γραμμ
μια θ
τα τελευταία yρόνια»
προγραμμ
λογες μόνον
μοποίησης. Αρα,
ρο θέμα τη
γίνει δεν θ
έλεσμ
όλι του α
αξιολόγησης, λέει ό

Τελευταία νέα από την εφημερίδα