Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
I] PIN
Εφημερίδα
ΣΑΒΒΑΤΟ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
της ανεξάρτητης
ΕΤΟΣ 27' ο ΑΡΦΥΛΛΟΥ L311
Αριστεράς
Ετος συγκρούσεων
Και ανατροπών