Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αποζημιώσεις
Με «επίκεντρο
Εκδρομή του Γραφείου
τον άνθρωπο» η ημερίδα
Νεότητας της ΙΜΜΣ
για τους γεωργούς
των Βατίκων σελ 7
των ΑμεΑ Λακωνίας σελ. 10
στην Αθήνα σελ. 14
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 20
Έτος 21. I Αριθμός 5063 ΙTuή φύλλου 0,50€ IThλ 2731031253 Fax: 2731081 250
e-mailinfoelakonikos.gro www.lakonikos.gr
«Τα πήρε και
Ανασκόπηση 2016
τα σήκωσε» ο αέρας
Ια σημαντικότερα γεγονότα
στη Μονεμβασιά!
Σοβαρές ζημιές από
τους ισχυρούς άνεμους
της χρονιάς που περασε
Καταστροφές και προβλή
ματα προκάλεσαν στη πόλη
ς Μονεμβασίας αλλά και
στο Κάστρο, οι ισχυροί άνεμο
που έπνεαν το απόγευμα της
Πέμπτης (29/12) στην
ριοχή
Όπως γράφει το monem
vasianews.gr δέντρα απο
κολλήθηκαν αντικείμενα
Κάδοι απορριμμάτων μετακ
νήθηκαν, ενώ διεκόmn ηλε
κτροδότηση
αρκετό
χρονικό διάστημα
Μέρος Α
Οι ισχυροί άνεμοι, η έντασ
Λίγο πριν μας αποχαιρετήσει το 2016 και ο Μακωnκός Time--ως εthπα-Chμάτ
και παρουσιάζει τις σητ
αι οποίων άγγιζε τα 10 μπο
μαντικότερες τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις, που κέντρισαν το ενδιαφερον του αναγνωστικού κοινού
φορ, σε συνδυασμό με την
μεγάλη θαλασσοταραχή. έκα
Η διαχείριση των απορριμμά
ης ήταν μερικά από τα σημαν- πεζοδρόμηση κεντρικών οδών ένα χρον
ογράφημα για τον ιστοτων και θέση των δημάρχων τικότερα γεγονότα ου α' εξαμή
της λακωνικής πρωτεύουσας. ρικό και τον αναγνώστη του μέλ- ναν δύσκολη αλλά και επικ
Πελοποννήσου, η παράδοση του
ήταν μόνο μερικές από τις ειδή
νου του 2016
λοντος -και όχι μόνο- που
δυνη τη μετακίνηση πεζών
Λεύκτρο-Σπάρτη και οι αντιδρά
Ο σχεδιασμός του ΑΔΜΗΕ για σεις που παρουσιάζονται στην ενδιαφέρεται να αντλήσει στο
και οχημάτων
λεκτρική διασύνδεση Πεσεις για τα τσουχτερά διόδια, η
χεία, πληροφορίες και ημερο
ανασκόπησ
Χαρακτηριστικό της έντασης
παράδοση του Σκούρα-Πυρί, λοποννήσου-Κρήτης Καιοι αντική παρουσίαση μηνίες για γεγονότα-σταθμούς
σύλληψη των Σακά-Σεϊσίδη και δράσεις κατοίκων και φορέων των σπουδαιότερων γεγονότων στην ιστορία του νομού
των φαινομένων ήταν
ης περιοχής, η μελέτη για την
του έτους μπορεί να αποτελεσ
συνέχεια σελ.9
ανάδειξη της Αρχαίας ΣΠάρ
ψηλού δέντρο
δρόμου προς το Κά
Εθιμα της Πρωτοχρονιάς στη Λακωνία
στρο, το οποίο ξεριώθηκε και
έπεσε στο οδόστρωμα
Πάντως ΕΜΥ προβλέπει
Τα κάλαντα, βασιλόπιτα, το ρόδι και το ποδαρικό
ισχυρότατους ανέμους για τις
ραγούδι τους με το τρίγωνο η κίας πήγε να εισπράξει φόρους.
Τις δικές τους ιδιαίτερες συνή
επόμενες ημέρες κυρίως στη
ακόμα και κιθάρες, ακορντεόν.
3) Το σπάσιμο του ροδιού: Το
θειες την
αραμονή και ανή
θαλάσσια περιοχή του Α
μερα της Πρωτοχρονιάς έχουν λύρες φυσαρμόνικες, 2) Η πρωί της Πρωτοχρονιάς.noικοθιερώσ
Το έθιμο της Β
nyαίνε
γαίου
Βασιλό
τές περιοχές της Λακωνίας, λόπιτας υπάρχει σε όλο τον ελ
και ο νοικοκύρης κρατάει στην
αλλά και γενικότερα της Πελο
ληνικό χώρο. Το μοίρασμα της τσέπη του ένα ρόδι για να τολειΠρωτοχρονιάτικη
πίτας γίνεται για το καλό της τουργήσει 4 Το ποδαρικό: 0
ποννήσου, με τα έθιμα να χά
στορία
νονται στα βάθη του χρόνου.
χρονιάς, για την καλή τύχη του
Πρώτος που θα μπει το πρωί στο
Τα κάλαντα: Είναι έθιμο
λογία του
δαρικό.
μας, μας κάνει
ου ΓΙάννη Μητράκου Ισ.3
διατηρείται αμείωτο ακόμα και Αγίου Βασιλείου. Μια λόγιας Το πιο σπουδαίο ποδαρικό είνα
σήμερα με τα παιδιά να γυρνούν προέλευσης παράδοση αναφέ- την Πρωτοχρονιά και την πρώτη
Η βασιλοκότα
από σπίτι σε σπίτι σε ζεύγη ή και ρει ότι, όταν ο Αγιος Βασίλειος του Σεπτέμβρη αλλά και στην
της μάνας μου
περισσότερα και να τραγουδούν ήταν Επίσκοπος στην Καισάρεια.
αρχή του μήνα, της εβδομάδας
ο τότε Επαρχος της Καππαδοσυνοδεύοντας το
αι της μέρας.
τα κάλαντα
της Ποτούλας Πασχαλδn σ.5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα