Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Ολοκληρώθηκε η ιδιωτικοποίηση της Κασσιόπης
ΟΙIANΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σάββατο 3
2/2016
ITΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΝΙΚΏΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγν
64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
ς: 24
Αρ Φύλλο
Τι επισημαίνει η Συνομοσπονδία
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Η επιστολή απεστάλη στον κ. Πρωθυπουργό
Στον αέρα
Ανοίγει ο δρόμος για προσθέτους φόρους και πρόστιμα
Δικαστικό στοπ στις συνεχείς
SFAKIANAKIS
παρατάσεις των φοροελέγχων
Σφακιανάκης
«Στον αέρα» κινδυνεύουν να βρεθούν χιλιάδες φορολογικοί έλεγχοι και
συνακόλουθοι καταλογισμοί πρόσθετων φόρων, καθώς η Δικαιοσύνη
ξαναχτυπά το καμπανάκι της παραγραφής θέτονταςζήτημα απσυνταγμαExecutive Lease
πκότηταςόσον αφορά τις συνεχείς παρατάσεςπου δίνει επί χρόνια το κρατος άαιωνίζοντας στην πράξη τους και
ένα καθεστώς ομηρείας
ελέγχους να τους φορολογουμένους
Αύξηση αμοιβών σε 7 βασικούς
κούς μετά τη
κλάδους της οικονομίας το 03
με σπς 25-7-16) της απόφασης 1623/16
Του ΣτΕ
OTORO
Ανοδικά κινήθηκαν οι αμοιβές σε έξ επί συνό
όλους καταγράφεται βελτίωση, πλην τεσσάρως φυσική συνοaor ouplσε καταλογι
κλάδων της
λου 10 β
αρνητι
Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων
τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με το στοχεία
σε μία μόνο υπόθεση η Εφορο γρ τις
Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
χρήσεις 2001-08 με αφορμή επανεΤο ίδιο διάστημα ωστόσο, αυξημένες εμφ
Εξυγίανσης Επαγγελματικές, Επιστημονικές
λέγχους στο πλαίσιο
ανiζονται και οι ώρες εργασίας στην πλειοψ- και Τεχνικές Δραστηριότητες- Μεταφορά και
λστών με καταθέτει σεΕένες τράπεζα
ηφία των δέκα κλάδων (στους εξ από τους
Αποθήκευση
Δραστηριότητες Υπηρεοιών
δέκα) Τέλος, σε ότι αφορά τους δείκτες
Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστία
σχόλησης, από τους 10 βασικούς κλάδο
υς της οικονομίας που εξετάζει η ΕΑΣΑΤ σε
Την εκλογή τη
Τράπεζας
διεθν
τικού της Συμβο
ισχύον
Cederbalk
Συμβουλ
πληρο
δρύματος
σμους
μέλους
Cederbalk εEελέYη
διακυβέρνηση
ό την έγκρ
ρrτήρ
Cederbalk.
ληλότητας
διαρκή
ως νέο μη εκτελεκό μέλος
ς ελεγχο
λυετή
3864/2010,
διεθνή εμ
ρο ισχύ
Τσακαλώτος:
ελεστικού μελο
Σημειώ
Η εμμονή
Ευθύμ
χώρησαν τος μη
μεταξύ
ριζόμε
Mechans
στους κανόνες θα δαλύσε
η Εθνική Τρά
Ευθύμ
διατελέσει
μοθετ
Ευρωπαϊκής
ζα.Η Εθνική Τρά
μέλος
Κεντρικής Τρ
την Ευρώπη
ζα της Ελλάδος Α.Ε
οριζόμ
υψηλόβαθμο διο
η εκλογή τα
ητικό στέλεχος