Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
0 Μνημόνιο του
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο .TO:1.00Ε Α.Φ. 4854 Σάββατο 31.12.2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
αράταση
Γενικός Δείκτης Τιμών
Αεροπορικές
μέχρι τις
Υποτονικό το Χρηματιστήριο
Ζημιά 12 δισ. στην οικονομία της ΕΕ
2 Ιανουαρίου
στο άνοιγμα
από απεργίες ελεγκτών
για τα τέλη
u κλοφορίας
Εως zαι τη Δευτέρα 2 Ιανο
αρίου θα μποgoύν οι φορ
λογούμ
xotταβάλουν
λοφοgίας για
2017, αθώς η Σαταληκτική
ημερομηνία 31 Δεxεμβρίου
Σάββατο βάσει της
σχύουσας
μοθεσίας
μετατίθεται για επομενη
ργάσμή ημέρα Σημειώ
ότι το πρόστιμο
για τη μη
καταβολή ισούται
οποίο θα
Αντίθετα δεν αναμένεται
ημερομηνία για την χατάθ
Στα 124,8 δισ. οι
Αγορά 100.000
ιδίων μετοχών καταθέσεις στις τράπεζες
από τον ΟΠΑΠ
Στα 124.80 δισ, διαμορφώθη%
καταθέσεις
Σύμφωνα με
δημοσίευμα
τριών
τέλη ΝοεμβρίοΑ, σύμφωνα
χεία τις Τράπeξας τη
χαμηλά 13 ετών (Νοέμβριος
Ελλάδος, μεταδίδ
τέλη Οκτω2015 έως
βρίου
124.63
εκροές
των 2αταθέσεων από
δισ. ευρώ, δηλαδή το Νοέμβρ
ρμή το ζήτημα της πληρωμής τον ωτοχρεώσεων τον
αυΕήBηχαν κατά 170
42 δισ. ευρώ.
τέλος τουΟ Ο 2016,0 Ο
χειgή
ΕwηνικήΟ Συνομοσπονδία ΟΕμυτορίουΟ ΟκαιI
Ο ΟΠΑΠ, στguφωνα
Ο ΕπιχειρηματvώτητοιςOO απέστειλε επιστολή Ο προς
άρθρο 4 παρ. 4
υπ' αριθμ.
ζητώντας
2273/2003 Κα
μού τη
ρΙΟ παράτασης τριών
Στο 13,77% το ποσοστό
Επιτροπή
I εργάσιμων Ο ημερών Ο στηνO Ο προ0εσμία καταβο
Κοινοτήτων της 22ας Δe
βρίου 2003
συνέχ
της Eurobank
της από 20.04.2015 από
Ο έως
ρίουΟ ΟΙ 2017
σης της ετήσιας
έλευσης
γενικής
Η εταιρία hθνοτροφeία Σeλ6μ ρος Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες Σην ετιστολή ιπογeoqurται
οgτών. Ωστόσο, η
μετόχων
Θέμα 9ο
όλη την περίοδο ήταν
περισσότερες εμπορικές
ότι προέβη
στις τα ενημερώνει ότι έλαβ
συνέτeια της οποίας
ιδιαίτερα
ριορισμένη
28/12/2016
έντυπο γνωστοη αύξηση
27.12.2016, μέσω
μεσαίες
TR-1 για την τράτeζα λαου
Σελόντα
Χ.Α. Πειραιώς ΑΕΠΕΥ
Ο μεγάλοO
Ο μέροςO aτλΕpν σik σχετικές προσδοκίες
Eurobank Erg
27.12.2016,
χοtτέχει πλέον
as, η
γορά 100.000
μμετεboε στην αύξηση
άμεσα
13,77%
νολικής αξίας
μετοχών
μετοχιού
φαλαίου
μετοχικού xeqΟ τηςO
808.294,74 ευρώ, με μέση
ίσης 8,082947
tuρb εισηγμένης, με εισφορά εις αλαίου με αριθμό δ
ψήφου 33.814.18
νά μετοχή
παθητικού της