Πρωτοσέλιδο Ριζοσπάστης: Με φοροληστεία του λαού φτιάχνονται τα "πρωτογενή πλεονάσματα"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!
το portal
του ΚΚΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2016 ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 12617
Ευρώ 1,50
ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟY ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ετοιμάζουν ΝΑΤΟικό συνέδριο στη Σούδα
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ
Με αισιοδοξία και αγωνιστική ετοιμότητα
της Κρήτης
μπροστά στη νέα χρονιά
επίκεντρο οι μπεριαλιστικές επιχειρήσεις σε Ανατολική και Κεντρική Μεσόγειο
και η ενίσχυση της Νότιας Πτέρυγας του ΝΑΤΟ
Στο δρόμο της ανασύνταξης του συνδικαλιστικού εργατικού κινήματος
ΣΕΛ. 4
ΣΕΛ. 7
Με φοροληστεια του λαOU
φτιάχνονται τα «πρωτογενή πλεονάσματα»
Αποκαλυπτικά τα στοιχεία για τα άμεσα και έμμεσα χαράτσια
Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ
τη χρονιά που έρχεται, ενώ το κεφάλαιο απολαμβάνει «κίνητρα»
Διαρκής
και «διευκολύνσεις» στο όνομα της καπιταλιστικής ανάκαμψης
και ΟΧΙ εφάπαξ
η επίθεση
Νέα αντιλαϊκά μέτρα προστίθενται από την 1η στα κονδύλια για την κάλυψη στοιχειωδών λα
Σε ένα άθλιο εμπόριο
προσδοκιών και ελπίδας
Γενάρη 2017 σε συνέχεια των νόμων που έχουν ήδη κών αναγκών (συντάξεις, Πρόνοια κ.ά.)
στημένο» πάνω στο χα
ψηφιστεί και εφαρμόζονται από τη συγκυβέρνηση
Tς αμέσως επόμενες μέρες, ο κρατικός προύπομήλωμα των απαιτήσεων
ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ενώ επεκτείνονται για το κεφά
πουnδια προηγουμένως
λογισμός για το 2016 «κλείνει» με την προτελευταία
καλλιέργησε, επιδίδετα
λαιο οι κάθε είδους «διευκολύνσεις» και απαλλαγές. δόση για το χαράτσι του ΕΝΟΑ(700 εκατ. ευρώ) και
η κυβέρνηση
Το 2017 προβλέπεται διπλασιασμός του ύ
με τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων (1,1 δισ. ευρώ)
παξβοηθήματος σε χαμη
ψους των αντιλαϊκών μέτρων σε σχέση με το
Τη φοροαφαίμαξη του λαού επιβεβαιώνουν και τα
λοσυνταξιούχους, των ο
ποίων το εισόδημα έχε
2016, με την παραπέρα αύξηση των φόρων και στοιχεία για την εκτέλεση του προύπολογισμού στο
ήδη λεηλατήσει και συ
νεχίζει να το πράττει, σε
των άλλων χαρατσιών σε βάρος των εργαζομέ
11μηνο Γενάρη- Νοέμβρη, όπου το λεγόμενο «πρω
συνέχεια των προηγούμε
νων κυβερνήσεων
νων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, ταυτό
τογενές πλεόνασμα» εμφανίζεται σχεδόν διπλάσιο σε
Ετσι, μια σειρά κυβερ
χρονα με το νέο μπαράζ δραστικών περικοπών σχέση με τον αρχικό αντιλαϊκό στόχο.
νητικά στελέχη και στε
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όλο το
ΣΕΛ. 3
τελευταίο διάστημα, αφε
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
νός διαβεβαιώνουν το κε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
παξ, στο όνομα διατήρη
Η κυβέρνηση μετατρέπει τα νησιά
σης της πολυπόθητης για
Σήμερα
η Χριστουγεννιάτικη
το κεφάλαιο «κοινωνικής
σε χώρο μόνιμου εγκλωβισμού
γιορτή του ΚΚΕ
συνοχής», αφετέρου όμως
κλείνουν πονηρά το μά
και της ΚΝΕ
τι στους χαμηλοσυνταξ
Η πολιτική που διαμορφώνει συνθήκες εγκλωβισμού
για τα παιδιά
ούχους, υποστηρίζοντας
και στα νησιά, επιβεβαιώθηκε
προσφύγων μεταναστών
πως αν τα δημοσιονομικά
από τις ανακοινώσεις του υπουργού Μεταναστευτικής
δεδομένα το επιτρέψουν
Πολιτικής περί δημιουργίας κλειστών κέντρων κράτη
το βοήθημα θα δοθεί ξα
«φυλακών» στα νησιά
σης να του χρόνου
Στόχος τους είναι να ε
Κομματική Επιτροπή Αιγαίου του ΚΚΕ: «Αυτό που
ξασθενίσουν τα αντανα
χρειάζεται και πρέπει να γίνει επειγόντως είναιο απεγκλωκλαστικά του λαού και να
βισμός των προσφύγων μεταναστών από τα νησιά κα
αποσπάσουν τη συναίνε
η μεταφορά τους στις χώρες προορισμού τους. Να μη
σή του στα όσα αντιλαϊκά
δημιουργηθούν κέντρα κράτησης-φυλακές" στα νησιά
του Αιγαίου και να κλείσουν τα hotspots'' Να εξασφαλι
χων. Εμμέσως, δηλαδή
στούν αξιοπρεπείς συνθήκες προσωρινής υποδοχής κα
σχυρίζονται δίχως τσίπα
καταγραφής με την ευθύνη του κ
ράτους»
ότι ο δρόμος για την α
ΣΕΛ. 15
νακούφιση του λαού ε
ναι ο ίδιος που τον γονατ
ΚΙΝΗΤΟΠΟlΗΣΕΙΣΣΕ ΜΕΝΙΔΙ-ΠΑΝΝΕΝΑ
ΣΥΡΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Κανένα λαϊκό σπίτ
Συμφωνίες γα γενική εκεχειρία» Μπαράζ επαφών και διεργασίες
Στις 630μμ. στηνaiθουσα
Χωρίς ρεύμα
Και διαπραγματεύσεις
από Γενεύη
πολλαπλών χρήσεων του
πριν τη στο οποίο προσφέροντα
αφειδώς προνόμια, κίνη
τρα, χρήμα
Δημαρχείου
ΣΕΛ. 9
ΣΕΛ. 5
ΣΕΛ. 16
Συνέχεια στη σελίδα 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα