Πρωτοσέλιδο Νέα Εγνατία:Recognized text:
Εγνατία

º°£¸»¶Ä¹Á¸ ¦Ã¤¹Æ¹º¸

& ùºÃÁû¹º¸ ¶¼¸»¶Ä¹¢° Ƹª º°μ°¤°ª

¦°Ä°ªº¶Ë¸
30..12..2016
ª°μμ°ÆÃ
31..12..2016
Îôï÷ 20ï
°ò. ¼àììïù 4639
ºöäéëÞ÷: 2974

ÆéíÜ: € 1,00

Όλο το προσωπικό της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ μετακινήθηκε
στη νεοσύστατη «Λιπάσματα Νέας Καρβάλης ΑΕ»

Νέα εταιρία στα Λιπάσματα
Στο ίδιο έργο θεατές!
Μ

ε την επωνυμία «Λιπάσματα Νέας Καρβάλης ΑΕ» καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ
στις 16/12/2016 η «νέα» εταιρία που θα
δραστηριοποιείται στο εξής στο εργοστάσιο των
Λιπασμάτων. Χθες οι εργαζόμενοι της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ υπέγραψαν συμβάσεις διάρκειας ενός
έτους με τη νέα εταιρία και αναλαμβάνουν
εργασία από 1/1/2017, με την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ να
κρατά μόνο το εμπορικό κομμάτι. Στην διοίκηση πάντως της ΠΕ Καβάλας κανένα αίτημα

για αδειοδότηση δεν υποβλήθηκε τουλάχιστον
μέχρι τις 14:00μμ, κατά δήλωση του ίδιου του
αντιπεριφεριάρχη Καβάλας, Θόδωρου Μαρκόπουλου. Ο πρόεδρος του σωματείου της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ, κ. Θεοφυλακτίδης, δηλώνει στη
«ΝΕ» ότι εμπιστεύεται πλήρως τη διοίκηση για
τις επιλογές της, τονίζοντας ότι εφόσον πρόκειται για το καλό της εταιρίας, οι εργαζόμενοι
δεν έφεραν καμία αντίρρηση να μετακινηθούν
στη νέα εταιρία. Σελ. 4

„ ΔΩΡΕΑΝ ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΕ 1.183 ΜΑΘΗΤΕΣ 9 ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι και το τέλος του
σχολικού έτους η υλοποίηση του προγράμματος – Στις
290.000 ευρώ το ποσό που αντιστοιχεί στην Καβάλα Σελ. 6