Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ιδρυτή
Δόξα Δράμας
Ομάδα Εργα
Υπουργείο Κατάργηση προπληρωμής
από την παλιά Δράμα
Περιβάλλ
ς & Ενεργ
Αποχαιρέτησε
Κερδίζει έδαφος
και ο Γκαρακλίδης 1933. Οι δρ
και ηλεκτρονική
ο λιγνίτης μετά
δεν ανησυχούν για
έγκριση από ελεγκτές
και την τελευταία
πέρασε τα ιατρικά
το «Πόθεν έσχες»
ενεργειακή Κριση σχεδιάζεται στον ΕΟΠΥΥ
ο Σιόβας
ελ. 3
σελ.7
σελ 8
Αυξάνεται η τιμή
Ο ιδιωτικός τομέας αγκομαχά
Ανοικτό παραμένει
των καυσίμων από την
Το Χιονοδρομικό
1η Ιανουαρίου 2017
από υπέρογκη φορολογία Κέντρο Φαλακρού
την ότητα χιλι
Ενώ οι διορισμοί στο Δημόσιο καλά κρατούν
Φαλακρού, παρά τη χονόενέργ
της Π
ιδιωτικός
λεια θέσεων
τρόπους καλά
οσλήψεις,
τη λειτουργία
τις ροές της
απόλα αυτά
σχόλησης Εργάνη
κόσμος μπορεί
Τον ίδ
aσθοδΟΤουμEvΟΙ στο Δημοσιο
2016. Σε σχε
697.22
δρομικό
ρόμος για
28 ενω
αrτητο οι οδηγ
εφοδιασμένο με
Παρ' όλα
690.425
αντιολισθητικό
σίδες
θοδοτούμενων
Δημόσιο οφελεται κυρίως στην αύξηση των
Βραβεύσεις μαθητών
Οι μεταμφιέσεις στα χωριά της περιοχής ένα μείγμα
από τον Εμπορικό
χριστιανικών εκδηλώσεων και παγανιστικών συνηθειών
Σύλλογο Δράμας
Τα έθιμα του Δωδεκαημέρου
ής τηλεφ
A ΠΡΩ
ορικός Σύλλοος Δράμας θα
στην περιοχή της Δράμας
λουθούν
στην τριτοβ
Η αστική Πρωτοχρονιά του 1930 στη Δράμα
Η εκδήλωση
Φόρος κατ
μέρα Τετάρτη και ωρ
βενζίνη θα αυξηθεί κατά
00 μ.
Επιμελητήριο Δράμας
λεπτά το λίτρο
όροφος.
ενω στο πετρέλαιο κίνησης η επιβαρ
γγίζει
λεπτα ανα
τών, αρχίζε
λυση τη
διά μοιράζο.
Εως τις 2 Ιανουαρίου
λεπτα
Μικρή παράταση για
Δεκεμβρί
τα τέλη κυκλοφορίας
ηθεί αύξηση
δια, κλωνάρια
μενα στις 2 Δεκεμβρίου η μέση τιμή της
αλούς δένδρο
ριλαμβά
όμορ.
κλοφορίας
ταληκτική
βρίου
έως τη
τραγο
μενη εργάσιμη ημέρα
οπότες δίδουν δώρο
αμπούγερα
αλή Βρύση
άντεξ
μό Bar (καρποί
ρίως στις μεταμφιέσει
ρωί της επόμενης ημέρας
Παρασκευή 30 Δε
τέλος Δράμαςκεφάλαιο σχετικά με
Δωδεκαημέ
ρίου, φ
τη διάp
συγγενής προπαντός βρ
νέα χρονιά
μειώνεται ότι
πρόστιμ
για την
πολλά πρ
ρουσιάζουν
καταβολή
κλοφορίας
ελλείψεις
Στο βάθος υπάρ
κρίση αυτή εποκή
Από την αλήθεια
Γενικού Νοσοκομείου Δράμας σας
καλή χρονιά στην ευρύτερη έν.
με συλλογικότητα κα
χρόνια πολλά
οaσμένο το νεο
αντλούμε δύναμη όλοι μας
ριοχή της Δράμας
για το αύριο
αστική μορφή
ερα χρόνια στη Δράμα
Καλά Χριστούγεννα
Καλή χρονιά
",46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΚΑΛΑΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα