Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Τα δικαιολογητικά για την κατάθεση των πινακίδων LX
ΟΙIANΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παρασκευή 30/12/2016
ITΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΝΙΚΏΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγν
64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
ς: 24
Αρ Φύλλο
Οι τιμές που προσφέρουν οι υποψήφιοι αγοραστές
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
αναμένεται να ζητήσουν από τους δανειολήπτες
Μία από τις δεκάδες τροπολογίες που πέρασαν
Βουλή
Μονιμοποιήσεις και αuiσες
Απεπ μισθών σε ΟΤΑ με πρωτόδικες αποφάσεις
«Παράθυρο» για μονιμοποίηση χλάδων συμβασιούχων
των δήμων και παροχή μισθολογικών αυξήσεων με
KilσημεTOαερ 0 απλές ικαστιές αποφασεις ανοίγει τροολογί
περιελήφθη στο νομοσχέδιο για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό και ψηφίστηκε πριν κλείσει ηΒουλή για τις γορτές,
το νέο καθεστώς, α συμβοσιούχα ορισμένου χρόκu στους
καιοσύνη, προσφύγε στη
Ανεβαίνει ο λογαρισμός για την Monte de
δήμους στώντος τη μετατρο
Pasch, τρύπα 8,8 δισ. βλέπει η ΕΚΤ
των συμβάσεών τους σε
αορίστου
Κοι, είχαν δικοώθό, θο μπορούν
μονιμοποιούνται
εφόσον ο εργοδότης τους δηλοί
Αρκετά μεγαλύτερη τρύπα από τις εκπμήσεις
Αρχικά, η MPS, προσπαθώντας να αποφύγει
οι δήμοι, κρίνaότιδεν χρειόζεται γο
της Ρώμης βλέπει η Ευρωπαική Κεντρική Τρά
τη διάσωση, είχε αναζητήσει 5,5 δισ. ευρώ
προσφύγει στα δικαστηρα
πεζα στην ιταλική Monte Paschi
del di Siena
από τον ιδιωτικό τομέα
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα με μία
(MPS), με την Φρανκφούρτη να θεωρεi πως
δικαστή απόφoση να πορασχεθ
το προβληματικό ίδρυμα έχει κεφαλαιακή Αυτό δεν κατέστη τελικά δυνατό και την
ανάγκη 8,8 δισ. ευρώ
η εβδομάδα η
ύν μισθολογικές αυξήσεις στου
ροηγουμ
Η ιταλική κυβέρνηση έχει εγκρίνει την διάσω
κυβέρνηση ενέκρινε τη διάσωση με μέτρα
συγκεκριμένους υπαλλήλους
σή της, συστήνοντας ταμείο για το τραπεζικό
ου παράλληλα στοχεύουν στην διασφάλιση
σύστημα το οποίο φτάνει 20 δισ. ευρώ
των κατόχων ομολόγων της.
Μικρή πτώση
Δείκτης Τι
δείκτης τη
μεγαλύτερη
00 διαμορφώνεεφαλα
η Coca
γραφει η χρη
ς 634.35
2,18%
στηριακή αγορά
άνοrγμα της
στό 1,01%
20,21 ευρώ
δρασης
σημειώνοντας μκρή Από τις
χες τη
αλυτές
τώση 0,2996
ψηλής κεφαλα
+0,43%
ότι στη
Δημόσια έργα
δραση η αγορά θα
μεγαλύτερη
Από τους
μέρους
ώλειες
αταγρα
Η ανομβρία
κινηθεί με
σημαώ
δείκτες,
δείκτες
σμένες δ
Mahal
-0,79%
μεγαλύτερη
Τροφιμώ
ς γύρω
ψηλής
27 ευρώ
σημειώνο
φερνε
Τρέχοντα
Πετρέλα
μεγάλες εκπτώσεις
με χαμηλές συναλ0,63%
σημειώνει
0,33%
λαγές,ο
0,43%