Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Απόφαση εφετείου «παραγράφει» πρόστιμα προ του 2006
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο .TO:1.00Ε Α.Φ. 4853 Παρασκευή 30.12.2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
ξανα όπουλος
Γερμανοί επενδυτές
Infobank
Συγκροτημένη
Μετά τις χάλειες στη Γερμανία η
Πτώση 37% στις
αισιοδοξία για
ελάφquνση χρέους
τις διαπραγμαεξαγωγές γούνας
τεύσεις
ιοδοξία ότι
ΕHαθάριση-εξπρές
ημερών
μεγάλη πρόοδος
όΤι αφορά
τις διαπραγματεύσεις με τους
zατά τη
eνητιeός Ε*πρόσωπος, Δημήτρη
πρώτο τρίμηνο
ξόδους στις αγορές
θα προεπιχειρήσεων εντός 12μηνών!
ετοιμαστού
τέλος
γράμματος
2016. Σε αυτή τη φάση owτtgτη σωρή δουλειά, με σύνe.
ρασπιστούμε την μεγάλη
ετά τη μεσολάβηση της Αρχής
ερώτηση
ΑΠΕ-ΜΠΕ,
στερήσεις στην ολοwήρωση τη
σαν 23.359
δεύτερης αξιολόγησης opeίλον.
στην επιθυμία
ευρώ σε καταναλωτή από
χέντρο αδυνατίσματος
ζήτημα
ίμησε ότι
τέλος της δεύτερης αξιολomση
δεν αφορά
δεν είναι τεcwό
διαφωνες μεταξύ της ελληνο.
Ενωση, η
άρνηση
Ο λόγος
υπηρεσίες αδυνατίσματος
getη ολοκλήρωση της δείτeg.
αιchητυκής, υπογράφοντας
ές συμβάσε
ΔΝΤ για τη λήμη νων μέτρων
μετά την ολοκλήρωση
27.457 ευρώ.
Στη συνέχεια, αφού έχαν
Εχει γίνeι oαqές, με
χρήση μέρους
του προγραμμα
λαίσιο για εξπρες διαδικασία. Ησυσχέτισημε
xompορηματικό τρόπο, από
τος, αποφάσισε
να χαταγγeaει
πρωθυπουργό
δια. Τιζητά η αγορά γ
να πιεσθούν
τις συμβάσεις
ζήτησε να της
να πουληθούν γρήγορα assets μη βιώσιμων εταιρειών.
ΔΝΤ δεν πρόκ
πος του ανex- τέλeστου μέρους τους, όπως
Ενα νέο πλαίσιο ειδικής Στην αιτιολογνή έeθεση.
ζήτημα
ρεθεί ένα
πέβαλε αναφοθα επιτρέσχέδ
σημείο ισogροπίας, έτσι ώστe
ρά στο Συνήγορο του Κατανα- μοθεσίας
κλείσιμο
πει τη ρευστοποίηση περιου. νόμου για το
λωτή κατά ΕταιρΕίας παgσcής
της δεύτερ
αξιολόγησης
Μετά τη μεσολάfησηπς Αοχής, σια κών στοιχείων εντός 12
wώδιχα, αναφέρεται ότι η
υπηρεσιών αδυνατίσματος και
χωρίς τη
αισθητικής για επστgοφή του στο πλαίσιο τις
μηνών, υπόσχε
να φέρει η
διαδικασία
της ειδικής
ιαsτραγματεύσεων
επούσης της διαφοράς
2018.
βέρνηση, wανοποιώντας εςxα0άρισης προτε
οποίο αντιστοιχ
Θεωρώ ότι όπως τα καταφέρα
tyε ύστερα από δύο
ντήσεις,
τεθεί εκτός της ρυθμιζόμεν%αταρχήν ένα πάγιο αίτημα
την περίοδο της πρώτης αξιολόγ.
όπου έγ
προπληgώσε
μέρος απών
της αγοράς αλλά
ης ύλης
των αποδεικτιxών στοιχείων, η
υπηρεσιών) δεν της παgχία με τις υπόλο
σημείο
ρροπίας
φεία συμφώνησε να της
ασχέθηκαν λόγω καταγγελίας
βασμού μεταξύ όλων
πες διατάξεις του
μβάσεών τη
μπ.Ε καμένων, έτσι θα zλείσο23.359 Ευρώ.
αυτή αξιολόγηση
rroρίς τη νομοθέτηση νέ