Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Παράταση δράσης του ΕΠΑvΕΚ για πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,ο
ΟΙIANΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέμπτη 29/12/2016
ITΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΝΙΚΏΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγν
64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
ς: 24
Αρ Φύλλο
Η εταιρεία Κορρές Α.Ε. ανακοίνωσε την απόκτηση του 100% των μετοχών
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Εξαγόρασε Calderdale Trading έναντι 120 χιλ.ευρώ
Βορείου Ελλάδος
Δραστηριοποιείται στον τομέα του branding
Τι αλλάζει τη νέα χρονιά με το νόμο Κατρούγκαλου
Συντα
ούχων
Αυτές είναι οι δέκα
Τις 10 αλλαγές στο ασφαλιστκό-συνταξοδοτικό καθεστώς για το 2017
παρουσιάζει το Ενιαίο ΔιmbΣυνταEοίχων, σε ανακοίνωσή του. Σε αυτές
εριλαμβάνει
1, 0 νέες συντάξες που θα εκδοθουνμε βάση τονvoμο Κατροίγκαλουβα
έναι μειωμένες από 10%έως30%σεσχέση
ετο προηγού
EVO Kd
Δηλαδή θα αρχίζουν από 400 ευρώ και θα πιάνουν ταβάνι στα 1200ευρώ.
Οσοι συνταξοδοτηθούν εντός
Πωλήθηκε το ξενοδοχείο
του 2017, με τη σύνταξή τους
Amathus Beach
πλέον από τον παλό τρόπο, θα
δικαιούνται το 1/3 της δαφο
ρας. Μέχρι τον ΣεπτέμβρΙΟ του
Την πώληση του ξενοδοχείου Amathus Beach
Με βάση τη συμφωνία η αγοράστρια εταιρεία
201780 πρεπε να εανυπολογ
στην Ρόδο, ανακοί
ριακή εταιρεία
αγοράζει το ξενοδοχείο Αmath
Beach στην
στούν 2,6 εατομμύρο Κύριες Amathus. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση
η εταιρεία Leisure Holdings, εγγεγραμμένη Η ολοκλήρωση του συμβολαίου πώλησης
συντάξεων για προκύψει η
στο Λουξεμβούργο στην οποα η εταιρεία
μετοχών και η μεταβίβαση των μετοχών θα
συμμετέχει με ποσοστό 31,22% έχει υπογρά
γίνει στις 17 Ιανουαρίου 2017 με την
θέλε νο καταργήσει το ΔΝΤ
ψει στις 22 Δεκεμβρίου 2016 συμβόλαιο
προυπόθεση έπ μέχρι τότε θα εκπληρωθούν
διάφορες αιρέσεις και όpοι πο
Πώλησης μετοχ
με την London & Regiona
θενται στο
Group εγγεγραμμένη στο Η
μένο Βασίλειο
συμβόλαιο.
Vodafone
στηρίξου
ητές Vodafo
SMS θα
Χωριά SOS
Vodaf
διατεθο
νδρομ
SMS με τη λέξη
Και MIKEL
δικά Χωριά SOS, γ
ητες Vodafon
νδρομητές MIKEL
την ενίσχυση
CU μπορού
ρδίζου
χρέωση
ράλληλα
ρώ/Κωδικό). Αμε
στηρίουν
δευτικών προ
γαπημένο
Vodaf
σως μετά τη
ΕΛΣΤΑΤ
9 ρόφημα
MIKEL στηρίζο
μηνύμ
μάτων
Κέντρο
Στήριξη
MIKEL
Χωριά SOS
συνδρομητές
ερδίζουν άλλο
Ποδιού
οικογέ
Τα Παιδικά
MIKEL
όλη την
χαμένοι
Η διαδ
μοναδ
μικρότερης
Ελλάδα,
δας εντελώς δωρόλη
ημέρα
του ασφαλιστικού
Ελλάδα.
της εβδομάδας.
Χωριά SOS
MIKEL
wδρομ
ρογράμμ