Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ovgιοτική καμπάνια της Περιφέρειας Αν. ΜαHεδονίας%αι θoάΜης
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο .ΤΦ.:1.00Ε ΑΘ. 4852 Πέμπτη 29.12.2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Διαψεύδουν
χύκλοι του
Παράταση στο πρόγραμμα
ΥΠΟΙΚ αίτημα
Από τους πλέον αυστηρούς o κανονισμός
πρόσmuης 10.000 ανέργων
για μέτρα 150
για τα VLTs
εκατ. ευρώ
ΕΣΣΕ: Γολγοθάς
σημειώνουν
για τις επιχειρήσεις ως 112
νένα αίτημα
θεσμών για μέτρων
ευρώ λόγω της
ηνύουν του ΥΠΟΙΚ.
Τα σμ
ά δημοσιεύμι
δεν ανταποzρ
στις Πρόνοια
θετική η wwίνηση
Βραβείο
των αποζημιώσεων,
εξυπηρέτηση
λέει ο Σύλλογος ξημιωθέντων
πελατών στη Wind
αμενόμενη
νόμων από
ερμηνείες
περιλαμβάνονται στην ατάσταση
την Τραπεζα της Ελλάδος
δtxαιοίγων ασφάλισης ζωής.
ρξία πολ
στην υπόθεση
Ομίλου
gοηγούμεν
βερνή
Ασπίς, επισημα
soσή δώσουν ένα οριστικό τέλος
του ο Σύλλογος Ζημιω
την τόσο δυσάρεστη κατάσταση
Ασπίς
Το πρώτο βραβείο γ
Ο Σύλλογος
Bυμίn ότι ήδη
miγοαμια εκπαίδευσης τη
Τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, ιδιώτες ιαι επιχειρή
Υπενθυμίζει ότι:
77ρόνια αγώνων
μάδας της μ
πό τη
ιματηoής'
σφαλισμ
μονής από τους
σεις πρέπει να αντωτοHριθούν σε ένα συνολιοεδ λογα
χιλιάδες δικαιούχους
οριστwiν δικαιούχων
βέλτιστη
Εξυπηρέτηση
εταιρειών
εκτός
ριασμό που ξεπερνά τα 4 δισ. ευρώ,
τονίζει η συνομοΟμίλου, η
την τηη τους
Πελατών χατέxτησε η WIND
χρονοβόρων
μία στήρ
σπονδία εμπόρων
απολύτως μέριμνα
τις τίνες
ιδιαίτερα κοστοβόρ
-χρηματικά
Εξυπηρέτησης Πελατών
εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισ
ψυχολογικό- διαδι ασιών χιλιάΗ ΕΣΕΕ υπενθυμίζει τις υπέρογκες, ενώ επισήμανε
Εθνικών
ζήτημα
6. δες ασφαλισμt
βeίων Εξυmpέτησης, στμφ.
τμf ονται διότι σημαντικότερες φορολογι- ότι τις επόμενες 4 εργάσιμες
μια δυσάρεστη
Ες τους
συμβόλαιά
ές, ασφαλιστικές εργα- ημέρες, ιδιώτες επιχε
εωρήθη
χώρας μας
μη Εντούτοις, αναφέρeι ότι θ
ροϊόντα την
ρείας.
ρέ- ρήσεις πρέ
έπαινη την πο
χερια τους ασφαλινέας
Το πρόγραμμα
διευθετηθούν
λwo λογας τα
αρίστριας η οποία
βραβεύτηκε ως
τέλη Δεκεμβρίου 2016. Ο ριασμό που ξεπερνά τα 4
zooveό διάστημα κατάφτρ
κρατους
υφαίο αφορά όλα
τοντάδες
πρόεδρος της ΕΣΕΕ
ρώ, όσο δηλαδή
της ιεραρχίας
κάθε ρόλο
Βασίλης Κορχίδης χαρακ. μηνιαίος τζίρος της εορταευθύνης με σκοπό
δυνατον
χιών τους από τις τράπεζες λόγω
την ό
τήρισε τις υποχρεώσεις των
στικής αγοράς του Δεκεμία ΠΕλdrτοxΕντgχιλιάδω
σύντομη διαχείριση
άπτώση
αριθμών συμβολαίων
μβόλαιά
τέλος βρίου
ή Κουλτουρ
χειgή
για την
Μαλντερη εξυπηρέτηση δων τεται
Χωρίς
του ς υπέρμετρες
κίνηση προστασίας τους από τη
Πελατών της WIND στην
σύλλογος υπενθυμίζει ωστόσο ότι
Τράπεζα της Ελλάδος
παρά τις
2ινητή 2α τη σταθερή τη
προέκυψαν από δ