Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Δεσμεύσεις στους έξω, υποσχέσεις στους μέσα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧHΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
φύλλου 29.425 Ιδρυτής: Α.Βλάχος
Ετος 98ο
ΣΗΜΕΡΑ
Δεσμεύσεις
Κύμα χιονιά και στην Αθήνα
ΛΟΓ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΙΩΝ
στους εξω
Οι πλειστηριασμό
ακινήτων παγωσαν
υποσχεσεις
Κατα το 2016
δικηγόρων και συμβοπερασμένο Σεστους μεσα
πλειστηριασμοί
0, με μενάλο αριθμό εξ
Υπουργοί εξαγγέλλουν παροχέ
στορικό Χαμηλό
παρά την επιστολή Τσακαλώτου
δύο διαφορε- στώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
όσον πουράρnsδόλωσεότ
αφορά τη διάθεση
στeπέsδενμετρούν
15 φορές λιγότερες
εσόδων,
εννοntε1ότ
κατοικίες από το 2007
φορές Arγότερεςκατοικίες
ενόsδιαό,τι θέλε
κατασκευάζονται σήμερα σε σύγκριση
χρήματα αυτά. Αυτό,
οικοδομική δραστημε δεσμεύσε
ns παρά
φήδέσμευσn
ριότητα βρισκόταν
γουστος ολοκληρω
μόλις 4.853
axoλάστεγνώσειτομελάνι παρoκή από
αdρουs, δύο
θεσμούς, αλλά
ΕΛΠΙΔΑ ΣΕΚΥΡΙΑX
ΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Δnμrπρns Βίτσας, έσπευσαν
δηλώσουν ότι
Τέλος της ενδιάμεσης
ρενέβn
ενίσχυσης Μαρινόπουλου
επόσύνταξη
τά πxέsανάλογεs με αυτέ
τέλος του 2017nανοστο- οδήγησαν στmν πρόσφατη
πεδινά, ακόμη
παραλίες, αλλά και μέσα
Αθήνα, αναμένεται σήμερα Αυτός είναι ο τελευταioς iδιαίτερα δριμύς
θεσμούς
απόxθες και αναμένεται
θε σήμερα.
κατάλευκα χθες οxωριόΚαρuό
δοχής υποχρέωσαν
συνήθως με υψηλές Θερμοκρασες ΑργοMδα.Το
μάλλον θα έλθειμε ήπια χειμερινή
εμπλεκόμενες πλευρές
αναδίπλωσηζουν σε άμεση αποδέσμευση
400 ευρώ τον μήνα σε κάθε Κορυφώνεται ένταση
ΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΑΚντζi: Υπέρ
Ομπάμα με Νετανιάχου
Να το
οικογένεια προσφύγων
Κύπροεμφανi
σεβαστούν
θα δίνονται μετρητά αντί συσσιτί
Επέκτa
Σκληρές δηλώσεις Κέρι-Τραμ
ρος Iσραήλ: Κάν
πομονή
Μουσταφά Ακιντζ,τηστημή
ματικές διεργασίες
προσπάθειες γερό Ισpon.
Ιανουαρίου
δρυμα Νιόρ
τούντες άσυλο
δομές φιλοξενίας
νικό Δημό
δημιουργία
ένα στοιχ
σίτιση
ToΞενία της Αρτας έργο
Το ποσό δεν
ξεπερνά φιλοξενίας
νησιά δεν
Τζον Κέρι
νού πρωθυ
toέρΟ Αμερικανός υπουργός Εξωτερικων πουργ
Ζήβα, εντάσσεται
πληθυσμού
που δεν χαρ ζεται σε καμία
λrnστο εγγυπμένο εισόδημ
κυβέρνηση χαρακτή
βέρνηση. Θα αποτελεί xmpα
έτη. Ανήκει
ασκήσει βέτ
ελληνικού λαού.
αρμόδιος υπουργός ivΧθες, επισης, ο πρόεδρος
ΟΗΕ. Απαντώντας οΚέριυπενθύμισε
Συνεπώς, πρέπει
πληρώνοντας ότι ΚυριxosΜnτσοτάoαs, επισκέφθηκε
ραηλινούsεπακισμούs,
γούμενο πρόγραμ
ιχράτnσns το κέντρο ασυνόδευτων απλixων
δύο στρατυπms βοήθειας
Huβερνώνυποδέχονται
έγραψε Ομπάμα.
όπως συν 61θα είναι
Το Κέντρο
αρχίσουν να διορίζουνδικού
Δήμο, όμως
διοικnσns. Η απαξίωση δεν
Νιάρχος
δυτικής επένδυσης λόγω
γήσει,όπως φαί
νάντια πολλών
στο Δημόσιο
ποδομών
αφεθεί
ελεος χομματuτών
Aptίζει σήμερα διαδικασί
δεικνύοντας ότι πάρχει
συνομιλίες μεταξύ
λος δρόμος
1ααπό
Χθες ο Τούρκοςυπουργός Εξωτερι
δωρεές
ευτια ιστορία
ΜΕβλούτΤσαβούoογλου.
του. Το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα
Εκβιάζουν
Ομπάμ
τήθηκε από
Προέδρου Μπαράκομπάμα
εστιάτορες
λειτουργίας
Πpοκειμένοuνατιμωρήσει τηΡωσία γι
μάζετα
κής κριτικής
ανάμειξή
προεκλογική
λειτουργία
στάτορες μετατρέEurobank
άκριση καλύτερη
ύρος Νιάρχο
Τράπεζα ΝανικήςΤραπεζικής
ρει από τnδιοxειρισn
εστιατορilν από
αλπισμού δριμα αΣταύρος Νιόρxοςo διά χειρός Ρέντσο
ελληνικό
κήςλύρικής Σκηνής και δεξά της 88νικής Βιβλιοθήκης της Ελάδος.
διεθνές περιοδικό
νέο κτίριο
πάντα δtmoο.
Τουρισμός: Ιαυρό πλήγμα
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Παραίτηση για τη ρόδα
Τελος παραστάσεως οικτρής
δενζήτη
έτουςoπρή θεατρική παρά
Προμήθειες ΕΟΤΥΥ:
εντολή του δρος Σόy
συστήματος προμήθειας
Αλέξη
δων Προi
δικής διατροφής
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
οδρ Σόιμπλε
ενδεχομένως διότι δεν θα αναγκοσθΕ
Τσinρος,ενόψει
Σοσιαλδημοκράτες, διότιενή
βάuπήρξε εντονότατα
βετέλος
προεδρικές
Κινηματογράφος: Toρομάντζο
ψηφοφορία.
πλευρό
διότι από
δύοόψεις
δρΣόιμπλε.
απαίτησή
πέβαλExθες οΧρήστος
Οργανισμού
διαρροές
έλαβε όλεςτις δεσμεύσεις
Κάσος:
ιστικό κόμμα ΑfD.
τέδροσε αδυ
εΕτoσθεiαμε
αποκτήσειο Δήμος Κάσο, καθώς χθες
ποτέ τη συμφωνία
νταοές του έθους.
δήμοι
ντρική πλατεία.
εξάμηνο ερημιάς
εργολαβία

Τελευταία νέα από την εφημερίδα