Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Τέλος οι εκπτώσεις δαπανών για πληρωμές μισθών με μετρητά
ΟΙIANΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τετάρτη 28/12/2016
ITΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΝΙΚΏΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγν
64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
ς: 24
Αρ Φύλλο
Τι σημαίνει για το διασυνοριακό εμπόριο της ηλεκτρικής ενέργειας
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Μπαίνει μπρος η δεύτερη γραμμή Ελλάδας-Βουλγαρίας
Βορείου Ελλάδος
Ποια τα χαρακτηριστικά του έργου
Μπαράζ
Μπαράζ αλλαγών με εξαγορές-συγχωνεύσεις
Τι περιμένει
η ασφαλιστική αγορά το 2017
ΥΠΟΙΚ
Καταβολή Μπαράζ αλλαγών με εξαγορές συγχωνεύσεις προσεκπκότερες πμολογήσας και έμφαση στις κεφαλαιακές
σε ΠερΙΟ ες επάρκειες των εταιρειών. Συγκρατημένη αισιοδοξία για
αύξηση της παραγωγής μετά από
«επταετή
θετιες επnώσες προκάλεσε η
πρόσφατη δημοσευση ταν ευρωΜοσκοβισί: Απαραίτητη και δίκαια η
παϊκών stress tests γο τον ασφαλστικό κλάδο (μετεiον
ελληνικοί Quo, 80% αντιπροσωσυμφωνία για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα
γιρο στο που της εγωp
ιας αγοράς), ιοβάς, όπως φmεr
οι πλεστες εταιρείες επαρκώς
κεφαλoοποχημένες και σε θέση νο
Με ανάρτηση του στο Twitter ο επίτροπος
«Ανοιχτός ο δρόμος για τα μέτρα ελαφρ
της Ευρωπαικής Ενωσης σε θέματα Οικονο
νσης του ελληνικού χρέους: μια απαραίτητη
δυσμενείς μελλοντικές συνθήκες
μικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί χαιρέτισε και δίκαιη συμφωνία διαφαίνεται και το χαρείναι το μήνυμα που ανήρτησε στο
(π.χ. αντiρες 43ίξος στις αγορές
επικεφαλής του
ανακοίνωση
Eurogroup, Γερούν Ντασελμπλουμ, μφω
ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης ο αξιωμα
Περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων
Τούχος της Κομισιόν μετά την ανακοίνωση
συνομιλίες για
για μακρύ χρονικό δύστημο)
να με την οποία
βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση
Του ΟλλανδοU ΥΠΟΙΚ.
την αγορά
του ελληνικού χρέους θα ξαναρχίσουν
Αρρυθμες
λούμε ελέγξτε την
μέρες
υκλοφορίας ήρθα
ρθότητά της.
ροθεσμ
ρολογ
για την
ληρωμή
ρακάτω μήνυμ
στο Taxis
τελών κυκλο pορία
Μη δυνατή εύρεση
διεύθυνση,
ιχείρ
δος στην εφαρμογή
οχημά
Εγγράφ- τέλεσμα
παραμ
δικούς
ύστημα
Ο εξυπηρετητή
γινεται μ
Καραβίας:
Taxis εμφανίζει app
δεν ώρα,
et. Αντίθετα
τελών κυκλοφορίας
ης Γ.Γ.Π.Σ
μετατελη
Από τους εξαγωγείς
Bμiες
ρόβλη
γράφονται προβλή
σμα χιλιάδες φορο
ή εφαρμογή τη
θα προέλθει
λογούμ
ην εί
έγγραφο
δο στην εφαρμογή
δικών Taxisnet
Αν πληκτρ
η ανάπτυξη
Κυκλοφορίας
ριθμό
λογήσα
Δευτέρας,
ήμερα
κλοφορίας.
τη φορολογική
βαθμό