Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3423O • ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Παρέµβαση του ∆ηµάρχου Ελληνικού - Αργυρούπολης για το προσωπικό
στους παιδικούς σταθµούς - Θα καταβληθούν οι µισθοί τους από τον
προ πολογισµό του ∆ήµου

Νέος
βρεφονηπιακός
σταθµός στον
∆ήµο Φυλής
Χρηµατοδοτείται από την
Περιφέρεια Αττικής
ΣΕΛ. 4

Περιστέρι,
η Μαγεία των
Εορτών στην
πόλη των
εκπλήξεων
Έχουν προγραµµατιστεί
σ' όλη την πόλη ξεχωριστές
εκδηλώσεις για όλους τους
πολίτες
ΣΕΛ. 3

Γίνεται θεσµός
Πέµπτη εθελοντική
αιµοδοσία δήµου Γλυφάδας
ΣΕΛ. 10

Εξαίσια
χορωδιακή
συναυλία στον
Προφήτη Ηλία

«Καµία
απόλυση»

Λύση στο πρόβληµα της καταβολής των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους των ∆ηµοτικών Παιδικών
Σταθµών που µένουν απλήρωτοι εδώ και µήνες, λόγω
ολιγωρίας της κεντρικής διοίκησης, έδωσε ο ∆ήµαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος, δεσµευόµενος να καταβληθούν οι µισθοί τους από
τον προ πολογισµό του ∆ήµου.
Ειδικότερα, στον αέρα βρίσκονται εργαζόµενοι σε
κοινωνικές δοµές των δήµων καθώς λόγω της οικονοµικής ασφυξίας που έχει επιβάλλει στους δήµους η
κεντρική διοίκηση, µένουν απλήρωτοι. Στην περίπτωση δε των εργαζοµένων στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς του ∆ήµου Ελληνικού – Αργυρού-

πολης ο κίνδυνος της απόλυσης του υπαλληλικού
προσωπικού ή και του ενδεχόµενου να µπουν τροφεία στους Παιδικούς Σταθµούς ήταν ορατός
πράγµα που θα επιβάρυνε τον ήδη βεβαρηµένο
οικογενειακό προ πολογισµό.
Προκειµένου να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος
και µε ενδεχόµενο στο µέλλον να του αποδοθούν διοικητικές και ποινικές ευθύνες, καθώς η πληρωµή συµβασιούχων από πόρους
του δήµου δεν προβλέπεται, ο ∆ήµαρχος
Γ. Κωνσταντάτος µε παρέµβασή του έδωσε εντολή οι συγκεκριµένοι υπάλληλοι να
πληρωθούν από πόρους του ∆ήµου.

ΣΕΛI∆Α 8

∆ιανοµή ∆εµάτων ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΧΩΡΟΣ
ΣΤΗΝ
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
Αγάπης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

∆ήµος Αγίας Παρασκευής
ΣΕΛ. 14
Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας στο πλαίσιο
του θερµού ενδιαφέροντός της για την ενίσχυση των οικονοµικά ασθενεστέρων πολιτών µερίµνησε µέσω των φιλανθρωπικών και κοινωνικών της δοµών για την άµεση ανακούφισή
τους, διανέµοντας «∆έµατα Αγάπης».

ΣΕΛ. 2

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να περιέλθουν στην ιδιοκτησία του ∆ήµου Αγίου ∆ηµητρίου όλοι οι χώροι που είναι χαρακτηρισµένοι από το ΓΠΣ ως κοινόχρηστοι χώροι και δεν έχουν αποζηµιωθεί ακόµη οι ιδιοκτήτες τους, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την απόκτηση ενός ακόµη χώρου.

ΣΕΛ. 8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα