Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Παράθυρο για αυξήσεις και διορισμούς
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
294240 Ιδρυτής: Α. Βλάχος
Ετος 08ο
Παράθυρο για αυξήσεις και διορισμούς
ΣΗΜΕΡΑ
ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Παράταση ζωής
Στους ΟΤΑ με μί
a από τις δεκάδες τροπολογιες που
tmφίστηκαν νύχτα και παρά τις αντιρρήσεις του ΥΠΟΙΚ
σε τμήματα ΤΕ
που θα έκλειναν
βασιούχων αρχών
ξαπούν τα ένδιxαμέσα,όταν πρό- xαιώ
δημοτικού
το ζητούν νέα ρύθμ
αυξήσεις αποδοχών
δήμου ε απλές επα για αποφάσεις δικαστηρ
ειδικά
συμβασιούχου
αδείας βάζει ξ
δικαστικές αποφάσεις ανοtγει μία τροπολογία, μονιμοποuώσειs συμβοσwuν
μισθολογικές ανάπ
δικαστήριο. Η ανησuxiα
ρώνουν 24 μήν
ργασίας. Σύμpω
τοβάθμιας εκπαίδευσης
πρώτο εφαρμοστιxόνόμο μDκούεπττελεbuεtναιπλέον
ροπολογία
διακοπές
μνημονίου προβλεπόταν
πολιτ xούxόστους, θα
ουργεto Εσωτερικών,
άτιναντιδροισχύ.
δήμοι είναι
ένοι λέξουν
υπουργείου Οικονομικό
παρασκηνιακές πιέσεις
πολογία αdρεταin υποχρέω
δημοτικών
εργαζομένους.
από Βουλευτές
βουλευτές υπερ
περιφέρειάς τους,οσα τελntό
στορική συνάντηση στο Περλ Χάρμπορ
Επιστολή
φικόδελτiο των Πανελλαδ
εξετάσεΗ απόφαση βpioΚΕται
προσήλωσης
ρύσσει ο υπουργός
ανάγκnεξορθολογισμού
στο μνημόνιο
Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΟΥ 2006
Στον «αέρα» τα πρόστιμα
Από την Βέρνη
ε καταθέτες εξωτερικού
βρίσκονται φορολογι
θεσμούς
οποίες απορρέουν απότοτρίτο μνημόνο
περιλαμβάνονται σε Μπες
επιβεβαιώνε
(Λαγκάρντ Μπόργιανςκλπ)
την επιστολή του υπουργού Οικο
ικών Ευκλείδη Τσαxαλάτ
συγκεκρι ένnυπόθεση,
Eurogroup
Αθήνας απεφάνθη
παραβάσεις μέχρι
vσμούΣταθερότη
θρήνος
θριαμβευτικό χαρακτήρα
θρήνος, οδup
αναστολή αύξnσns
οποία ακολουθ
δεν θα
φθεL Αναγνώριζε παράλληλα, ότι μέτρα.
δημοσιονομικές επιπτώσεις πρέπει
ζητού
τους θεσμούς στο πλαίσιο τ
εξαγγεΝεs περί
επιστολή
Αρχές
έα Δημοκρατία,
εξαπέλύσαν
υπόλοιπα κόμβοηθήσει να βρεθούν
ής επίθεση
Κύπρος Αντιδράσεις προοόλ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ηγέτη Μουσταφά Ακιντζ
υμεpή Χαρακτήρα
Χιόνι και στοκεντρο των Αθηνών
στο Παίδων
Προβλέπεται επιδείνωση του καρ
ρυφωθεί αύριο με Βοριάδες
Τα ρουσφέτια
Πριακή Δημοκρατί
θυπουργός διαψεύ
στάζουν εκλογές. Ο τρό
oxτiζονται»
χιονόνερο Μάλιστα,
Κρήτns λόγω χιονιού. Ενόψει
ΗΠΑ προς Ερντογάν:
αμερικαΑθηνών-φαd
θιερωμένα,
φέρονται δεboνειότ
επι 14 χρόνια
Προστασίας
Εξωτερικών χαρακτήρισε
θα βρε
το τρί
ολογούνται αλλ
Δωδεκάνησα. protection-gn,ενώ περιφέρειεs
χαι νεκή ρ
θα λειτουργή
Ιανουάριο
ισλαμικό κράτος και καipδouς
αύριο
μnλέs θ
Monte deiΡ
τάειnobύσσε
νέων χειρουρταxτήθηκε. As
αναθεώρησε
1ου Παt
Αρχισε πρώτη δίκη για το πραξικόπημα στην Τουρκια
ελπίσουμε ότι
κής τράπεζας
στελέm θα επιδείξουν
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
ργήσει. Από
καταβάλει το κράτος.
προέλθουν από
και την προμήθεια του
εξοπλισμού
θα πληρώσου
φιλοξενού
Βυζαντινό-Εμιτάζουρές
εσίες όπως
σία, λόγω εργασιών σε άλ
Μάλιστα, ενόψειτου
τελικού ελέγκου για την έγκριση
Οι συνταaούxoi
γείων, έπρ
που θα χάσουν
λογικός έλε
ασφάλειά
νούπολης όπου
Τζορτζ Μάικλ: dmρεi
πστώθnxε αυξημένο
μήτρηςΠαριΕ
διευθύνων σύμβουλος
μεγάλο χρονικό
γγελματιεs,
όσει από
μισθωτο με σχετικά
πρωταπuν του αποτι όντος
υψηλές αποδοχές εl
Εάν όλα πά
γωγής τραγουδιστή Τζορτζ
Μάικλ Σελ. 1
θα λε
δοτικό
ΑφανΚονται
τσπάx,ο πληθυσμός
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Οι Βερολινέζοι υπό προστασία
άτομα, σύμφ
μονική μελέ
Η παγίδα της κλιμάκωσης
Ηρόδα
γονότα τα τουρκικά
εταιρεία αδαλόγησηςέκprνε
φάση. Οπpόεδρος Ερντογάν
αποφύγουν μόλι
μέσαπαiζουν
πληροί τις Προinοθέσεις
Toupκioαποσταθεροσήμερα υπηρετοίν
λείας. Πέραν
πολλές αντιρρήσεις
νευραλγικές
ατέρμονος φοiλοςκύκλος.
μοιάζει αβυθΚε
κής ασφάλεια άνθρωποι με
πρόβλημα δημιουργείται
εμπειρία και κpi
κv6υνος εξαγωγής της κρίσης
αυτά ο κίνδυνος
Κάρι Φίσερ:
στην Κύπρο δεν εναι αμελητέος
ηθοποιός Κάρι
σύστημα ασφαλείαςτηςxaρας
δημοσιογράφους ορισμένους
από τηνΚρiσn
λες φορέ
τpΜτισμού.Τα μέσα ενημέρωσης
τερά- NEεις,οιαρμόδιοι
πολλές φορέ
ημένα αστυνομικό μάτpα ετοιμάζονταιο Βερολνε
πολεμικής αναμέτρησης
νολογία:Μεwh
καλωσορίσουν τον καrνούργιο χρόνο
βασικότερο δίδαγμα,
τρομοκρατικής επίθεσης
συγκλονισε τη Γερδύο παρατάξεων
τραγικά παροδεtyματα
αποτροπής της κλιμάumςενός συμβάντος.
σμού, αιεAnνοτουρκικέ
κυβέρνηση συνασπισμού ποιν την αναθεώρηση επί
Ελληνικής Τεχνολογίας,
αυστηρότερο, της πολιτικής ασφαλεί
τρωαννεται
άθος επιλογές
εκθεματα-εφευρέσεις
αστυνομικός φροupεί
γημένη Πώn
βούργου, όπου
κάθε χρόνο σιγκεντρώνονται χιλιάδες πολίπουλάνε προφανώς,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα