Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
IΙΡΙΝ
Εφημερίδα
ΣΑΒΒΑΤΟ
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
της ανεξάρτητης
ΕΤΟΣ 27% AP ΦΥΛΛΟΥ 1.310
Αριστεράς
330.000 Ελληνες
oΕρντογάν
Ολα για το κόμμα
στον mκρό δρόμο
και ο φόνος
του πρέσβη
μετανάστευσης
8.8.23
12-13
Μνημονιακή συμμόρφωση
με Κυpερνητικογραμμα
στολή αύξησης του στη
νnoιά αφορά μόνο το 2017, πως τα toοδα του κpατκού πpounoΑνεργοι χωρίς
μία από το pnμονιακό πρόγραμμα. Μάλιστα, να
επιδόματα
ολογnon onμαivcι νέα αντεργατικά μέτρα. Ηδn nαποφασn tου
λάθος στις απα
Ευρωπαϊκού Δ
ντήσεις, ζήτησr τον ESM
τις ομαδικές απολοaεις,
αύρες γιορτές και γκρίζα
προσφυγή της γαλλικής
αυτά για τα ανrmuinθητα μttpα
ρο από
Η υποταγή θα δηλωθεί
πολurθνικης Lafarge που
γοδότες κυβερνηση
για το χρέος
που αποφασί τη
Ed ΑΓΕΤ.
στους άνεργους. ΚDθώς οι
καν στις 5 Δrκrpβρη, Πολύ mo
με κυβερνητική επιστολή
ώμο pιο φορά
αmότους πρώτους ο αριθμός των
οι rιmpooeοποι του ΔΝΤ που
εγγεγραμμένων στονΟΑΕΔ a vipρά αντιλα
σε Γιούρογκρουπ και ΕΕ
Evo Εκατομμύριο-1066.416 ένα
ντ 988-386 τον προηγούμενο μήδο των 5.000 euρω, μe αnotέΤην στιγμή, Τσίπρας
μα να φορολογritα για
oineροντίζουν ώστε αφcνός to
επίδομα ανεργίας να ισοδυναμεί
..homework
να το παίρνουν το δυνατόν
γράμμο προς το houρογκρουπ και τον ESM nou να aξnγei nως
ναιμόλις 118.361, δηλαδή περί
στCUC δέκα (11,09%).
Συνέντευξη
Tείxn στους πρόσφυγες, αέρα στις ΜΚΟ
με τον Οκτώβpoooo και με τον
Νοέμβριο του 2015, 19,04%
Αθλιες οtσυνθήκες
διαβίωσης στους
καταυλισμούς μtoo στο
Αμυyδαλέζες προωθούν
και επιδότηση των ερΚαι ΕΕ.
γασίας, ωστε να γλιτώνουν
Επέλαση των ΜΚΟ
τις αοφολlστιαtς Εισφορές!
ΓΙΏΡΓΟΣΜΙIEΤΗΣ
φτηνή και λαστική
αυτούς βλέπετε, δεν Εναι οιερΗ ανα
γαζόμενοι δίνουν οήoεpια
Των Η.reωργiου
Ν. Μανάβη
Ν. Ρέππα
τη-χάρηκα τους δivΕtδουλειά.
σελ 6-7
at 15