Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ιδρυτή
Λαδάκης Παβίσεβιτς
Επίκαιρα σημειώματα
από την παλιά Δράμα
στην Δόξα Δράμας
Τα Χριστούγεννα
Και επι γης
στην ελληνόφωνη
1931: Παραμονή
στουγέννων στη Δράμα
Με επιτυχία
περιοχή της Απουλίας
Ειρήνη!
Το Τουρνουά Blitz
(Κάτω Ιταλία)
Μουταφτσής
Του κ. Κ. Χατζόπουλου,
τ. Λυκειάρχη
Ευάγγελος
Α. Κων
ελ. 3
σελ.7
σελ 8
Το πρόγραμμα λειτουργίας
του Χιονοδρομικού
Οι θησαυροί
Κέντρου Φαλακρού
στο χρόνο
θημερινή
Φαλακρο
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016
ακολούθως
Απριλί
ιχτό μόνο
ρες Πα
Γνωρίζουμε τι γιορτάζουμε
ρασκευή, Σάββατ
Κυριακή
στ' αλήθεια
φάγωμεν, πίωμεναύριο γαρ αποθνήσκομεν:
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Μήνυμα Ζωής
Αγάτης Μήνυμα,
Του άλλαξε την πορεία της σκέhiς,τις
Τ θυμόμαστε από αυτό Tiέχουμε αξι
Προς το παρόν λεπουργεί μόνο
μαστε να γιορτ
ραθέσος
μπλεκόμενος
Η παρουσία του Χριστού μέσα
τpάρας (ΕΑ) για βάλ
Σε περίπτωση χονόπτωσης οι αναβ
γραμμή
υπήρχε
θα λειτουργήσ
2 Baby Lift στη βάση
την εκδίκηση με
ρδιές
εξυπηρετούν
Σας ευχόμαστε
την σαλ
pδία. Το νέ
ισχυρέτε
αρχapί
φέροντος, τη
μενος αναβατήρας
ρομικού
δουλείας, τη
τάλλευση.
ΣA3) ο οποίος εξυπηρετεί δύο
οτιμημένη γυνalx
Ιδια κάτω
Καλά Χριστούγεννα
ιδανικές για αρχαριους
ΑΦέντη .Την αδικία. Το λάθος μέ
συρόμενος αναβάτη
φε της
ύργος ΙΣΑ2), γν
υς Χονοδ
ΤΙ Ο ΚΡΙΣ ΙΑ
Καρτάλκα.
με υγεία, χαρά και εντvza
στήρας στη
όνομα Γέτας
Η παρ
ριοχή χιονότρ
(ΣΑ), γνωστό
Χιονότρ
μέσα στηwχ
ην Πίστη
δύναμη
σε σαςκαι τις ικογένειές σας!
ην Πστη
Δύναμη της Αγάπη
Μόλις το 7% των Ελλήνων
ην Πίστη
Δύναμη της Ελπίδας
βλέπε
ανάταση
στην ελευθε
Φώτισε τη
ότητα
της οικονομίας
τις αδυναμίες. Το
τους επόμενους μήνες
Δόξα εν υψίστοις Θεώ
peυ ούν τη και την πραγματική χαρά
λληνες εμφανίζονται ως
σχυροί τη
αισιόδοξο
την πολύτι
Και επι γης ειρήνη»
γία, αλλά
Συνάνθρωπο-Θ
ζει η ζωή στην
χουν εμπιστοσύνη
θείς Χριστός
δημιούργημα, που λέγεται
ικά κόμματα. Πάντως, παραμένουν
ζόγλο
αδικίας
έδειξε
ρωπος». Το
οψηφία προσηλωμένοι
hστη Weπνευματικ
νή φάτνη
Ανήσυχοι
στην πραγματικότητα μπορεί
γλυκόηχο μη
της ειρή- άνθρωπ
της Βηθλεέμ στέλ
βασικές
φέρνω. Σβη
άγγελοι
επερχόμενο κακό.
γwειμένο μέσα από μια συνεχή Αληθινή καλε
ύς σαλπίζουν την
γική σχέση με
Πατέρα Δημιουργέ.
όπλων, τις οβίδες, τις οφ
ιρηνη
φευγο
αεροπλάρες, τις
Επιτροπή
Προσπαθώ
ν αφουγκραστώ νων. πο
Αναρωτι
Από την αλήθεια
Γενικού Νοσοκομείου Δράμας σας
μεσυλλογικότητα κα
αγάπη; Πώς χάθη
χρόνια πολλά
οaσμένο το νεο
η χαρά; γατί τόση
αντλούμε δύναμη όλοι μαs
ώς ξαφνικά, άλ
νόημα τη
αυριο
Μαύρα
φωτεινό
αστέρι
Μάγων
Καλά Χρ
στου γεννα
ψυχές
Καλή χρονιά
πιάζει στη
46 χρόνια παράδοση στα σάντουίτς
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα