Πρωτοσέλιδο Ριζοσπάστης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!
το portal
του ΚΚΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2016 ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 12613
Ευρώ 1,50
ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑ ΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Σήμερα το Χριστουγεννιάτικο
Παζάρι με το βλέμμα σε αγωγούς
Φεστιβάλ για τα παιδιά
και υδρογονάνθρακες
Στις 5 μ.μ. στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, στον Περισσό
ΣΕΛ. 5
ΣΕΛ. 19
ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΔΝΤ
Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ
«Χρυσώνουν το χάπι»
Απόφαση
Χρήσιμη
στο κεφάλαιο
Η απόφαση του Δικα
μόνιμων αντιλαϊκών μέτρων
στηρίου της ΕΕ (ΔΕΕ
την υπόθεση των ομάδ
κών απολύσεων της πο
λυεθνικής τσιμεντοβιο
μηχανίας «Lafarge
ματοδοτεί μια νέα φάση
στην αντεργατική επίθε
ση, παγιώνει και επεκτε
νει την εργασιακή ζού
ΚΚΕ Αυτή είναι η πολιτική που παρά τους υψηλούς τόνους και το σκηνικό
γκλα στους χώρους δου
λειας, εξοπλίζει τους μο
αντιπαράθεσης, στηρίζουν από κοινού κυβέρνηση ΕΕ
νοπωλιακούς ομίλους με
και νέα «εργαλεία» για τοβά
θεμα της εργασιακής εκ
Διαβεβαιώσεις για την απαρέγκλιτη εφαρμογή ενεργοποιείται σε περίπτωση απόκλισης από τους
μετάλλευσης
Το «ζουμί» της απόφα
του αντιλαϊκού προγράμματος δίνει η κυβέρνηση στόχους του κρατικού προύπολογισμού, θα εφαρ
σης του ΔΕΕ δεν βρίσκε
στους εκπροσώπους των «θεσμών», με αφορμή μοστεί κατά προτεραιότητα σε πηγές από τις ο
ται στο κατά πόσον επ
τρέπει ή όχι τη διατήρη
τις αντιδράσεις για τις ψευτοπαροχές στους συ
ποιες προήλθαν οι «αποκλίσεις», δηλαδή τους χα
ση της έγκρισης από την
πλευρά της κυβέρνησης
νταξιούχους
μηλοσυνταξιούχους, που σημαίνει νέες περικοπές
στα αιτήματα για ομαδ
Η επιστολή που αναμενόταν να στείλει ο
υπουρ
στις συντάξεις
κές απολύσεις, αλλά στο
σκεπτικό της, που αποθε
γός Οικονομικών στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στα
Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση δεσμεύεται για την ε
ώνει τις «ελευθερίες του
κεφαλαίου» στο πλαίσιο
θερότητας (ESM) περιέχε
σύμφωνα με πληροφο
πίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και συζητά
της καπιταλιστικής ΕΕ
ρίες «εγγυήσεις» ότι η «13η σύνταξη μαϊμού»
Στην απόφαση, σημειώ
ει με το κουαρτέτο έναν μόνιμο, νέου τύπου «κό
νεται με έμφαση ότι στό
και το «πάγωμα» του ΦΠΑ σε νησιά δεν θα επα
φτη», που θα εγγυάται την «αξιοπιστία του προ
χος της Οδηγίας της ΕΕ
δεν είναι να εμποδίσει τις
ναληφθούν, ενώ ο «δημοσιονομικός κόφτης» που γράμματος»
ΣΕΛ. 3
ομαδικές απολύσεις που
αποφασίζουν οι επιχε
ρήσεις, αλλά να διευθε
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ «ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΒΕΕ»
τήσει τη διαδικασία που
Συνεχίζουν τον αγώνα, κόντρα σε εκβιασμούς και μεθοδεύσεις
ομολογείται ανοιχτά ό
τι καμιά εθνική νομοθε
Αποφάσισαν νέα κινητοποίηση στο υπουργείο
σία δεν μπορεί να εμπο
δίζει τις επιχειρήσεις να
Μακεδονίας Θράκης την Τρίτη 27/12
κάνουν ομαδικές απολύ
σεις, να μειώνουν, μέχρ
Και να σταματούν, την πα
Νέα κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Μακε
ραγωγική διαδικασία, πε
τώντας στο δρόμο εργά
δονίας Θράκης, Τρίτη 27/12, 11 π.μ.,
τες, αφού κάτι τέτοιο ερ
την στις ποφάσισαν χτες, μέσα από μαζική συνέλευση που
μηνεύεται ως παρεμπο
διση της ελευθερίας ε
πραγματοποίησαν στη Θεσσαλονίκη, οι εργαζόμε
γκατάστασης, των εξαγο
ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ BORN
ρων και των συγχώνευσε
νοι στην επιχείρηση «Καρυπίδης ΑΒΕΕ» πρώην
ων. Αυτό είναι, λοιπόν, το
«Αρβανιτίδης»)
ευρωπαϊκό κεκτημένο
Συνέχεια στη σελίδα 3
ΣΕΛ. 9
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΤΟΥΣ Ο
Οι αγωνιζόμενοι αγρότες
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ
Πανελλαδικό συλλαλητήριο την Τετάρτη 28/12
«Συμμορφώνεται» στην παραπέρα
εχουν πειρα να αντιμετωπίσουν
για την απληρωσιά και τις απολύσεις των συμβασιούχων
τις κυβερνητικές τρικλοποδιές απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων
ΣΕΛ. 7
ΣΕΛ. 8
ΣΕΛ. 9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα