Πρωτοσέλιδο Αγορά: 180 δόσεις για χρέη σε εφορία-ταμείαRecognized text:
ΣΤΗΝ «Αγορά» ΣΗΜΕΡΑ
Ελληνικές
ιχθυοκαλλιέργειες
Εκεί που δεν φαίνεται ο θε
Αρ. φύλ
σε τουρκική «αποχη»
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛTH
ΣΕΛ. 29
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ού δεν φα
ό Θεός
που μέσα από απλάγεγονότα, δαλόγοus κοιπροβληματομois
περιγράφει mνndλητουανθρώπου να αποκαλύψει οπρόσωπο τουΘεού
ΕΝΘΕΤΟ BUSINESS
Sports
Πολιτική & Οικονομική
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΛΑAMAZΔΗΣ
ΧΡΟΝΙΑ
«Στην Praktiker
παραμένουμε αισιόδοξο
για το μέλλον»
ΣΕΛ 28
weekend
στις μεταφορές
ΣΕΛ 32
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΙΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥΠΑTONEΕΏΔΙΚΑΣΤΙ
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ
Κ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
180 δόσεις για χρέη
σε εpoριο ταμεία
ΑΚΟΜΗ
80 δόσεις καιμεeάχ
Ο επιχειρήσεις κατηγορι
ύνται ως
ποσό δόσης τα50 ευρώ θα μπορούν
προς το μέγεθος, ανάλογα μ
Εκτοs
αποπληρώνουν τιςοφειλές τους
ψος της οφειλής. Από
ΠΏΡΓΟΣΣTΑθΑΚΗΣ
ρήσεις
ελεύθεροι επαγγελατίες
νομό εξαιρούντ
ρύθμισης
000 ευρώ, αλλά
Δημόσιο Ηεφορί
χρέη έως
«Οι κάλπες θα
όσοι οφείλουν
σφαλιστικά ταμεία θα λογίζονται ως
έουνuποβάλειαιτήσεςυπαγωγήςστους
νόμους Κατσέλη
Δένδια n
στηθούν στο τέλος
δύο διαφορετικοί
ωτές. Αντίθετα,
εως 15.000 €
ό Κώδικα.
τελικό κείμενο
του νομοσχεδίου για τον
Προβλέπεται επίσης, θα βγαίνουν
της τετραετίας»
ό συμβιβασμό
ΜΗΝΥΜΑ ΤΣΙΠΡΑ
ός ρυθμ
όσοι δεν
λύma σήμερα Αγορά ,δενπροβλm
ΣΕΛ. 7
συγκεκριμένο αριθμό δόσεων για οφει
«Δεν θα παίξουμε
λές προς ιδιώτες
φορολογικές δηλώσεις κατάλογος
έναν χρόνο, καθώς και όσοι αμελή
να αχθεί κάποιος
στον εργαζομένων
αμοιβές, ακίνητα,μερσουν να βάλουν δηλώσεις φορολοό συμβιβασμό Υ
ά.) σε βάθος
ετίας, προκε γίας εισοδήματος
ΦΠΑ ή δημιουρΟκτωβρ
φέτος θ
τις κουμπάρες
μένου να αποκλει
ρε- γή
νέα χρέη
Δημόσ
στd φορολογικό και περι
ακό αστρι- στρατηγικοί κακοπληρωτέ
ταρυθμίσουν.
ΣΕΛ 27
αν γίνει.
δημοψήφισμα
Κρυφό χαράτσι
για το Κυπριακό»
22% στον νόμο
για το πλαστικό
Να αφ
πρωτοβουλία
διαπραγμά
Χρημα
Ακrvτοδιε αποφασί
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ρωθυπουργόs,
ΣΕΛ. 4
«Δυστυχώς
αποκάλυψε σε συνομιλί
μοσιογράφους όα, αν υπάρξει
ο κ. Τσίπρας
συμφωνία,
τοποθετηθεί
ι ακροδεξιοί «χρεώνουν»
σκέφτεται
αφάs υπέρ
του «ναι στο δημοψήφισμα
θα ακολουθή
σαν ανεύθυνος
το μακελειό στη Μέρκελ
ΣΕΛ. 10
Κομματα κης
ΣΕΛ. 8
«Μαχαίρι έως 30%
ΕΡΕΥΝΑ
στιsνέεs συντάξειs
Τα 4 χωριά
ΣΕΑ 14
που νίκησαν
την κριση
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΓΙΑ θΩΜΑΝΑΚΟΥΝΑΚΟ
Την ώρα
50%, το Αγκιστρο Σερρών
Ενα εκατομμύριο ευρώ για
Ανάβρα Μαγνn
Μηλιά Μετσόβο
να βγει το «βραxiολάki
βρήκα
ο αντίδοτο, δίνοντας έμφαση
γεωργι
ρισμό
ΣΕΛ 18
ΣΕΛ 17