Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Στους πιο αδύναμους κάθε ευρώ που πλεονάζει
ΟΙIANΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παρασκευή 23/12/2016
ITΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΝΙΚΏΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγ
64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -ΤΦ
ς: 24
Αρ Φύλλ
ΓΓ Καταναλωτή:
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Μiα φορά την εβδομάδα η όχληση από εισπρακτικές
Βορείου Ελλάδος
Πρόταση για τη νομοθεσία
επιθυμία της κυβέρνησης να δημιουργήσει ένα online help desk
ΕΦΕ ΠΑΕ
Τι είπαν Δραγασάκης-Χαρίτσης
στον ΣΕΒΕ για το αναπτυξιακό πρότυπο
Γεύμα εργασίας διοργνωσε ο ΣΕΒΕ στη Θεσσαλονίκη,
γα ΕΣΠΑ
Σ ΕΒΕ
με επίσημους προσκεκλημένους τον αππρόεδρο της
κιβέρνησης κ. Ιωάννη Δραγασάκη και τον αναπληρωτή
υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρο
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΟ ΓΕΩΝ
Χαρπση
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πραγμοτοποιήθηκε
γευμα
εργασιας που διοργάνωσε ο
ΕΕ: Ολοκλήρωση αξιολόγησης
ΣΕΒΕ στη Θεσσαλονίκη, με
της επίσημους προσκεκλημένους
Ιανουαρίου
τον αντιπρόεδρο της κυβέρν
Πριν την 26η ησης Ιωάννη Δραγασάκη και
τον αναπληρωτή υπουργό ΟικοΤην ολοκλήρωση της αξιολόγησης πριν από
το Eurogroup της 26ης Ιανουαρίου
το Eurogroup της 26ης Ιανουαρίου επιδιώκει Συνεχίζοντα
ς, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε
νομός & Ανάπτυξης Αέξονη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την
ως ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ζαν Κλοντ
δρο Χορίτση. Την εκδήλώση
εκπρόσωπο Τύπου του Πιερ Μοσκοβισί, Ανiκα
Γιούνκερ πέρα από τη συνομιλία που siχε με
παρακολούθησαν 200 επΧερΜπράιτχαpντ Σε δήλωσή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η
τον πρωθυπουργό Αλέξη Τ
ρα την περαηματίες και εκπρόσωποι φορέων
Ανίκα Μπράτχορντ ανέφερε πως η Επιτροπή σμένη εβδομάδα, βρίσκετα
σε μόνιμη
Η Τράπεζα
της πόλης
επαφή» με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
εργάζεται στενά με όλους τους εμπλεκόμενο
υς προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκλήρω
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότ
Και Τον
ση της δεύτερης αξιολόγησης το συντομότε
ητας.
ρο δυνατό και σε κάθε περίπτωση πριν από
Η Κομισιόν εργα- Την ολοκλήρωση
Σε ωση της η
τερο δυνατό κα
είχε με τον
ζεται στενά με
της αξιολόγησης Α
σε κάθε περ
ουργό
ση πριν από το Αλέξη Τσίπρα την
όλους
ανέφερε πως
ερασμένη εβδοεμπλεκόμενους Eurogroup
ης η Επιτροπή εργά
Eurogroup
μάδα, βρίσκετα
προκειμένου
26ης Ιανουαρίου ζεται στενά με
26ης Ιανουαρίου
όλους
μόνιμη
διασφαλιστε
η Ευρω
ς Συνεχιζοντας, η
ΑΠΕ-ΜΠΕ
παϊκή Επιτροπή, εμπλεκόμενους,
ολοκλήρωση της
ε Προσ ω πος επαφη
με την
Χωρίς απόφαση
δεύτερης αξολόγ- σύμφωνα με την
να ανέφερε πως ο
Ευρωπαϊκή Κεντρ
Προκειμένου
εκπρόσωπο Τύπου
ασφαλιστεί
κή Τράπεζα κα
πρόεδρος της ΕΠ
ησης το σύντομο
για Ελάδα
τροπής Ζαν Κλοντ
δυνατό
του Περ Μοσκο
ολοκλήρωση της
Ευρωπαικό
σημειώνει η Ανκα βιο, Ανίκα Μπρά- δεύτερης αξιολόγ. Γιούνκερ
Πέρα Μηχανισμό Σταθε
ησης το συντομό- από τη συνομιλa ρότητας.
Μπράιτχαρτ.
TΧαρντ