Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 23.12.2016
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 20ο Αρ Φύλλου: 5659
Οι 118 χιλιάδες εισπράττουν επίδομα
Αυξήθηκαν χατά 78.000 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
Υπουργείο Επιχειρηματικότητας ζητά το ΕΕΑ
Τη μετονομασία του υπουργείου Ανάπτυξης σε υπουργείο
Συμφωνία ΕΤΕπ
Επιχειρηματικότητας προτείνε
ο πρόεδρος του ΕΕΑ με
με ελληνικές
ανοιχτή επιστολή του προς τον πρωθυπουργό. Ανοιχτή επιτράπεζες για τη
στολή στον πρωθυπουργό με την οποία ζητά τη σύσταση υπο
χορήmση 1 δισ
υργείου Επιχειρηματιnότητας, απέστειλε ο πρόεδρος του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Ι. Χατζηθεοδοσίου.
Ρευστότητα ύφους
ός δισ.
ευρώ προκει
ρώσει η Ευρωπαική Τράπεζα
Το χείμενο της επιστολής αναφέρει τα εeής:
ΕΤΕπ) προς τις
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχε
ελληνικές συστημικές τράπεΑνανέωση ΣΣΕ για
εxφράσει πολλές φορές έντονη ανησυχία του ξe
για την πορεία της ελληνικής οιnονομίας χαι ειδι
Η σχετική συμφωνία ποoroαμ
πληρώματα ουμουλHών χαι
για την αντιμετώπιση που έχουν τύχει όλα ματKe
υπογραφεί με
Πέμπτη, σε
παράλληλη
αυτά τα χρόνια της κρίσης οι ελληνικές επιχειρή
exδήλωση με
ή της ίδρυσης
σεις Κυρίως οι μικρομεσαιες
Ταμείο
Συμμετοχών
(Fund of Funds
δότηση
ό την
ΕΤΕπ, η οποία θα φέρει την
εrγύηση
ελληνικού
δημοσίου,
Χαμηλός όγκος συναλλαγών
ίσχυσης
μικρομεσαίων
μμετοχής
Απώλειες
χρηματοδοτικά εργαλεία
ΕΤΕΑΝ, όπο
Συλλογικές Συμβάσεις
2 έτη
TΕΠΙΧ
στο Χρηματιστήριο
φών, ήτοι με ισχύ από 1.1.2017 έως
31/12/2018. Προβ
αύξηση
τά 7,5% στην υπερωρία, ποσοστό που
ελληνικές τράπεζες θα πρέ
απώλειες
μέγεθος
αποδοχών πeρbτου 3%. Στις 13
μεσημέρι ΔευτΔεxεμβρίου 2016
ώθηκαν με προβλεπόμενη
Χρηματιστήριο Αθη
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ
μμετοχή
νών, το οποίο ποeύπτει στις ποίησης σημειώνει πτώση
της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ρυμουλxών
δημοσίου
πιέσεις της τρ
ό 253%.
ΠΕ.Π.Ρ.Ν με Ενωση ΓDo
ιο της
ένδυσης»
τικής πτώσης. Ο Γενικός δείκής της μεσαίας
τητών Ρυμουλκών
Δείο της Τιμώ
λαιοποιηση
Στο χωρεί
από τις 630 μονάδ
ποσοστό 1,35%
2 έτη, με ημερομηνα έναρξης
Στην υπογραφή της συμφωνίας
Ο Γενιnός Δείκτης Τιμών
ισχύος Την 1η
ουαρίου 2017
την 31η Δ
θα παραστεί
στις 14:20, διαμορφώνε
Από τις μετοχές της υψηλή
βρίου 2018. Προβλέπεται αξηση 7,5% στη
Αλέξη
Το έτραςs
προεδρος
625,4
μονάδες
κεφαλα
μέγεθο
της ΕΤΕπ Βέρνερ Χόγιεφ
σημειώνοντας πτώση 2,22%
γράφουν οι μετοχ
δοχών περίτου 3%.
η αρμόδια επίτροπος για
ΟΙIAII (-0,98%), της Folli
Περιφερειακή Πολιτική
Η αξία
λαγών Follie (-0,82%
Τιτάν
Κορίνα Κg
-0,74%