Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΙΜΗ 1 ευρώ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9119 ΕΤΟΣ 32
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΜΕΣΩ ΕΤΕπ
SUPPORTING INNOVATION & ENTREP
Λιγότερα λουκέτα
περισσότερα νέα
μαγαζιά
ΑΝΑΣΑ ΡΕΥΣΤΟΤvΤΑΣ
Σελ 2
ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΓΚΑΦΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ
Έχασαν μέσα από
Τα χέρια τους τον
Σελ. 5
Τυνήσιο οι Γερμανοί
Σελ 6
ΘΕΤΙΚΟ ΜΟΜΕΝΤΟΥΜ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ολό τοπίο
Τσίπρας: Αυτόνομη πορεία
Αντιφατική
εικόνα σχετικά με
κό ορίzοντα γι
ξεπάγωμα" της
ξεργασίας των βραχυπρόθεσμων μέτρων
εξόδου στις αγορές το 2017
ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους δημουργούν οι εκατέρωθεν διαρροές από τις
Αθrίνα.
Η εικόνα που έδιναν αξιωματούχοι της
Σελ 3
ευρωΖώνης ήταν μέρι σήμερα θα
επrτυνxάνονταν συμφωνία μεταξύ
Εξάρθρωση
δύο πλευρών, μέσω των γραπτ
διαβεΠΑΓΕΤΟΣΚΑΙΧΑΜΗ ΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
Bαιώσεων που θα έστελνε n ελinνική Κυκυκλώματος
διόρθωση
φορικά με
παράνομων υιοθεσιών
των εξαγγελιών της ελληνικής κυβέρνηπερίπτωση
όκλισης
ό τους
Σελ 8
συμφωνηθέντες στόχους
Η συμφωνί
θα οδηγούσε
ΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ομαλοποίηση της κατά
ς, δηλαδ
'eεμπλοκάρισμ
των μέτρων
για το χρέος στο πλαίσιο του
ού Μηχανισμού Σ
που αποφασίστηκε ως αντίδραση των θε
σμών στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού
μnλοσυνταξιούχων, αλλά
της αναστολής της αύξησης του ΦΠΑ στα
ΒΑ Αιγαίου. Με άλλα
ι εξαγγελίες Τσίπρα
προς το παρόν
παγώνουν με
ρά τους
Οποιαδήποτε πρόβλεψη
μπορούσε να συμβεί σήμερα
σε σχέση με
ρακινδυνευμέ
εμπλοκή αυτή είναι
Σε κάθε περ
τα Χρονικά περι
θώρια στενεύουν για επίτευξη συμφωΒαθιά» το χέρ
ό το Χριστούγεννα, δεδομέ
νου ότι σήμερα είναι τελευταία εργά
μη ημέρα γι
τα θεσμικά όργανα της Ευστην τσεπη
ρωπαiκής Ένωσης, επόμενη εργάσιμη
είναι στις 3 Ιανουαρίου
Σελ 7
Ο λογικός