Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
80.11.144.144
www.evikoon.gr

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3421O • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Απαλλάσσεται εντός του 2017 από τη δυσοσµία της «χαβούζας» η πόλη Έκλεισε το γνωστό... πολιτιστικό κέντρο στη Λ. Τατο ου

Σύστηµα
υπόγειων κάδων
στο Ηράκλειο
Αττικής
Αντικαθιστούν έως και 60
παραδοσιακούς κάδους

«Ανασαίνει»
η Μεταµόρφωση

ΣΕΛ. 7

Υπαίθριο
γυµναστήριο στο
Άλσος Νέας
Φιλαδέλφειας
Λειτουργεί δωρεάν
από το ∆ήµο
ΣΕΛ. 2

Νέος κύκλος
συναντήσεων
Κοντά στους νέους
ο Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας
και Φιλαδελφείας
ΣΕΛ. 12

Ιατρείο
θηλασµού
Λειτουργεί στη
Μεταµόρφωση
ΣΕΛ.14

ΣΕΛI∆Α 5
∆ύο πολύ σηµαντικές και συνάµα ευχάριστες
ειδήσεις επιφύλασσε σε πρόσφατη συνεδρίασή του το δηµοτικό συµβούλιο Μεταµόρφωσης.
Πιο συγκεκριµένα, ο δήµαρχος της πόλης, κ.
Μιλτιάδης Καρπέτας, ενηµέρωσε το Σώµα και
το ακροατήριο ότι µέσα στο 2017 θα έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες ώστε να απαλλαχτεί η περιοχή από το πρόβληµα της έντονης

δυσοσµίας που προέρχεται από το Κέντρο
Επεξεργασίας Λυµάτων Μεταµόρφωσης. Η
δεύτερη ευχάριστη εξέλιξη αφορά στο γνωστό κέντρο µε στριπ σόου, επί της Λ. Τατο ου,
το οποίο έκλεισε (πιθανότατα) οριστικά.
Για το πολύ σοβαρό πρόβληµα της δυσοσµίας που προκαλείται από την γνωστή «χαβούζα», όπως είπε ο δήµαρχος ολοκληρώνονται δύο µελέτες οι οποίες αφορούν σε έρ-

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
«Έχουν
γίνει βήµατα
ΓΙΑ ΞΥΛΟΚΟΠΗΜΑ
προς τα
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
πίσω στην
καθαριότητα»
∆ριµεία κριτική στη
διοίκηση του ∆ήµου Νέας Ιωνίας
ασκεί ο επικεφαλής
της αξιωµατικής
αντιπολίτευσης Παναγιώτης Μανούρης µε αφορµή την
ψήφιση του προπολογισµού του
∆ήµου για το έτος
2017.

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 3

Σε πολύ σοβαρές καταγγελίες προχώρησε ο δήµος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας σχετικά µε επίθεση
που δέχτηκαν δηµοτικοί σύµβουλοι της διοίκησης από
οµάδα 25 περίπου ατόµων, έξω από τα δικαστήρια.

γα ύψους 18 εκ. ευρώ στο χώρο του ΚΕΛΜ,
έργα που θα γίνουν το νέο έτος.
Εν ολίγοις το πρόβληµα θα αντιµετωπιστεί µε
τον εγκιβωτισµό του χώρου.
Το δεύτερο θέµα µε το κλείσιµο του στριπτιτζάδικου έρχεται ως συνέχεια της στρατηγικής του δήµου και στο ζήτηµα των παράνοµων οίκων ανοχής που είχε απασχολήσει τον
δήµο το προηγούµενο χρονικό διάστηµα.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα