Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
ΙΣΟΒΙΑ ΣΤΗ «ΜΑΥΡΗ ΧΗΡΑ»
Ερευνάται συμμετοχη και τρίτου
προσώπου στη δολοφονία
Πέμπτη 22 ΔεκεμΒpiου 2016 Αρ. φυλλου 726
πήρε τα τρία παιδιά τους και έφυγε στη Γερμανία
άφησε τον Παπά
σελ. 5
«Θέλω πίσω τα παιδιά
ΔΙαΖίγιο-βόμβα
300.000.000
ΧωρίΖουν
Χιόνισε μετά
Αγόρι 7 ετών
από 37 χρόνια
«Ζει στο σώμα»
στη Σαχάρα
70χρονου
σελ. 15
σελ. 14
σελ. 25