Πρωτοσέλιδο Έθνος: Όλες οι αλλαγές στα όρια ηλικίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Το Νο1 ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΠΕΡΙΟΔΙΚο
Τα ιδανικά κυνηγόσκυλα για μπεκάΤσεs
ΕΘΝΟΣ
2,50€ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡιoΥ 2016
AP ovmonies41 www.ethnos.gr
ΠΟΙΟΙ ΘΕΜΕΛΙΏΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟ 2017
Ολες οι αλλαγές
στα όρια ηλικίας
Αναθεωρούνται 27 διατάξεις.
ΝΕΑ ΟΡΙΑ nλικlas Ioxνουν για 150.000
us κατοχυρώνουν συνταΤι θα ισχύσει
σε Δημόσιο,
ξοδοτικό δικαίωμα μεoαστo2017.Hεπιβά.
Ολες αλλαγές
ΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες και ΟΑΕΕ.
ρυνση είναι an03tωs 21 μnνεs, μΕ μεγά.
Αναλυτικοί πίνακες
λous xαμένουs τις μπερες ανηλiκων και
οσους έβγαιναν με μειωμένη σύνταξη πριν
15.16, 25.26
τα 62.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΙ ΚΡΥΒΕ
ΕΡΙΚΟΠΏ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΑΤΙΣ
tλερme rάγωμα των
ΟΜΑΔΙΚΕΣ
τρων γιd foxρέos 6-7
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
ΕΠΑΝΑΛΗ
Σε δίνη
ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ
Ισορροπία τρόμου στη Γερμανία
τα Σκόπια
30-32