Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 22.12.2016
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 20ο Αρ Φύλλου: 5658
Το αισιόδοξο σενάριο για άρση του παγώματος υπό προύποθέσεις
Σε απεμπλοκή των μέτρον για το χρέος ποντάρει η Αθήνα
Πόσα υποταμεία θα συσταθούν και πως θα ενισχύονται οι επιχειρήσεις
Πώς θα λειτουργήσει το Fund of Funds
Η ενίσχυση 200 "υποσχόμενων" μικρομεσαίων επιχειBigsolar:
ρήσεων αποτελεί τον ε
στόχο στοίχημα του
Παρέδωσε φ/β
υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Ευρωσταθμό ισχύος
παϊκού Επενδυτικού Ταμείου (EIF) για το χοινό
32,25 kWp
εγχείρημά τους στα ελληνικά οικονομικά δρώμενα στον
Εναν ακόμη φωτοβολ
αποκαλείται "Fund of Funds"
σταθμό παραγωγής ηλεxτριxής
αρέδωσε κομ
Η σύσταση του ταμείου συμμετοχών που θα αναχέρι» η BIGSOLAR Α.Ε, όπ
χετική
κοινωθεί επισήμως, φιλοδοξεί, σε πρώτη φάση
Δυο βραβεύσεις έλαβε
να χαλύφει το έλλειμμα ρευστότητας για τις μιngγια ένα φ/β σταθμ
ομεσαίες επιχειρήσεις, αλλα αι να θέσει τις
ο όμιλος της Cosmote
32.25 kWp,
βάσεις για την αξιοποηση εναλλακτικών μεθό
xλιμένης μεταλδων χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρή
Η ανάθεση
έντου έγινε από
την ΚΕ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΤΕΡΝΑ
πλαίσ
ρύτερης
ογολαβ
τελεί για
λογαquασμό της ΕΡΓΟΣΕ.
Ο βασικός εξοπλισμό
Υπεγράφη η απόφαση για
σταθμού, αποτελε
από 129
COSMOTE
φβ γεννήτριες πολυxρυσταλλιτον επενδυτικό όμο
%ού τύπου ισχύο
verter 27.6 kW.
Κορυφαία Εμπειρία Πελάτη παρείχε η COSMOTE
οδιωμέσύστημα
ιβραβεύτηxe γ' αυτό με δύο σημαντιιές
αλουμινίου
Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατώ
Υπεγράφη από
Ελληνικού
τούτου Εξυπηρέτησης Πελατώ
Η BIGSOLAR
Ανάπτυξη
ταβολή ίση με το 1/7 της
ΕΙEη, σύμφωνα με σχετική
ίνωση
μεγαλύτερη ελλην νή επιχεφηΠαπαδημητρίου συνολική
Δημήτρη
σχυσης μετά
αναπληρωτή
πό την προσκόμιση
ugγ6, Αλέξη Χαρίτση, η
δικαιολογΗ πρώτη θέση στις «οgγανισμός της Χρ
εξοπλισμού φωτοβολ
απόφαση
νιάς: Εξυπηρέτηση ΠΕλατώ
Μεγάλος Οργανισμός
ateται η διαδικασία
Οι φοgeίς
ενδιαφέρονΚέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της
Χρονιάς Μεγάλης ομάδας
13888,
αποτελε
Μέχρι σήμερα έχει ό
ης θα πoέ
να ιστο
πλαίσ
στηματικής προσπάθειας
λουν τη
για άλλη μια φορά, πως γ
δυτικά σχέδ
λικής ισχύος 360 MW.
uποgrθεί στις διατάξεις
του Πληροφοριακού Συστήμα
Ομιλο ΟΤΕ,
επίκεντρο
Κρατικών Ε
Στόχος, η άριστη εμπειρία εξυπηρέτηme
Esτιπλέον, έχει εeατα
προετοιμά
λxρuνούς σχέσης με τους πελάτες.
ως EPC Co
tor- φyβ σταθμακροχρόνιας
σχετικά δικαιολογητικά.
Σύμφωνα με απόφαση
μούς συνολικής ισχύος 28 MW
Η απόφαση
φορείς
δημοσιευτεί στην Εφημερίδα
που έχουν υλοπomσει το 17 της Κυβέρνηση
ήρησης
νδυwού σχεδίου
υργίας φγp σταθμαw συνολικής
ισχύος 35 MW.