Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Βαλδιρ
Απάντηση
του Υπ. Παιδείας σε αναφορά
φιλοξεν
ρόσφυγες
ε απόλυτη επιτυχία
ράμα.
της βουλευτού Δράμας Χ. Κεφαλίδου
εKlνησαν οι εργασιες
Διερευνητική διαδικασία
ολοκληρώθηκεο 10ος
αγώνας δρόμου της πόλης μας
Η ληληστεία στη Δράμα 933
διαμόρφωσης στη
στο Μουσικό Σχολείο
Δομή Φιλοξενίας
Δράμας για τα
Προσφύγων Δράμας
Τμήματα Ένταξης
Πληροφορίες
μέρος
μό Δράμας λε
ην βοηθ
3 Τμήματα Ένταξης μαθητώ
με μαθη
Μέρος 15ο
Φιλοξ
ελ. 3
σελ.7
σελ 8
Φιλανθρωπική εκδήλωση Κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός του Δημου για το 2017 Από τη Λέσχη Lions Δράμας
διοργανώνει η δημοτικη
«Το χαλί της αγάπης
παράταξη Project Δράμα 2020
Μειωμένα τα έξοδα για το 2017 για για τα π
του Κέντρου
αιδιά Προστασίας Παιδιού
το Δ. Δράμας σε όλους τους τομείς
Φιλανθρωπική εκδήλωση
ργανώ
Ομάδα Κοινωνικής Πολιτικής-ΙσότηταςΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ εκδήλωση γ
υνανθρώπους μας
Σύλλογο Νερ
Μειωμένες χρηματοδοτήσεις σε Νομικό Πρόσωπο, Φεστιβάλ
ς, την Τρίτη
Δεκεμβ
γκη μας, διοργανών
Λέσχη Li
ΔΕΚΠΟΤΑ και αθλητικούς -πολιτιστικούς συλλόγους
Δράμας, την Πέμπτη 22 Δ
γιορτινές
μέρες.
ψη όλων μας
ρέπει να είναι περισσότερο κοντά
Πολυμέν
μας, σημειώνου
δρίαση
της Λέσχη
Συμβουλί
ριο Πέμπτη 22 Δε
Δράμας.
Εί πεζ
της Δε
ρικής πλατείας
ψος τη
Ελευθερίας της πόλης μας,
ψηφίστ
πλειοστις 2
καφέ-μπαρ Βο
ψηφία.
ρούπολογιχαλί
καλούνται όλο
Παραρτή
για την
σχυση
Δήμου Δρ
μπολίτες
ος Προστασίας Παιδιών Δράμας
Οι ενδι
αγάπη
υς. Ολα
ζήτηση ξεκί
εράσουν μια ξεχωματείων σε σχέση με την προη
νησε λίγο πριν τις
όγευμα
ολοκληρώθη
ς, μπ
στή ημερ
Κέντρου Πρ
έντονη συζήτηση
φωνές στις 9.30 το βράδυ
λόγω μειώσεις
μενη χρ
μαρχος
θεύοντ
νίσχυσης.
σίας Παι
της Δράμας
ολιτευόμενες παρα
μικών κ. Σολάκης, τις
τόλμη της
αξίας
μόνο η παράτ
οχή Νέα Δ
μο- δημοτικής αρχη
ίζοντας ότ
Ανδρέα Χαραλαμπίδ
κή πολιτική
φέ-μπ
upo (οδός Εθνικής
πολιτευόμενες παρατάξεις καταψήφ
Η εισήγη
Αμύνης
προυπολογισμ
ο αντιδή
προϋπολογισμό
Κατα την
αφέ D
Sol (πεζό
μος Ζερβ
την κα. Σήμερα η συναυλία
μικών κ. Σολάκης, σημείω
λόγια, θα
κτηρί
αρχος Ο
ιδών ΤΟΛΙΟΣ ο
ρουπολογισμό
δαπάνες
ρτιση
πεδικά-Αναλώσu
Πτολεμαί
του αν Στρατή
ύσουλας, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)
αφορα
οτήσεις
ριοχή ΙΚΑ)
Αυτη προσδιορίζει με
μικό Πρόσ
βάλ, τη ΔΕΚΠΟΤΑ
στην Ονειρούπολη»
Παράλληλο
ενίσχυσης
λιγότερο ανά
Άρα λοιπ
κατά 150
βράδυ τη
κδήλωσης
έσοδα είναι προδιαγεγραμμένα, προργανισμό. Πε
δαπανών γι
είτε όχι
φέ Bocca al Lupo
ω όλα
ριότητα κατά 160.000 ευρώ περί
οτε κατ' εφαρμογη της ΚΥΑ
την για την ερούν για την αγ
γολαβί
μείωση
Κατά τα λεγόμενά
Σολάκης αναφέρθη
χισμού
Παραρτήματος
κός, Κέ
ύς Αυτοτελείς Π
χορηγήσει
υς (ΚΑΠ)
Προστασίας Παιδ
Δράμας
χιλιάδων τηλεθε
λιτέχνες.
Σε εκδήλωση παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Πρ. Παυλοπουλου
Ιαν Στρατής,
Νερά πάγωσαν στο δρόμο Κορυφαία αθλήτρια για το 2016
ένα μοναδι
κλειστικά γι
Του Νοσοκομείου
αναδείχθηκε η Αννα Κορακάκη
λους της "Ονειρούπολης"
οπου θα μα
στο ρόμοnouοanYemρος οNσοaσε όταν στις 02
μεσάνυχτ
τάρτη 2
ος Κορυφαίος προπονητής αναδείχθηκε ο Τάσος Κορακάκης
κεντρική Σκηνή της
στην αoνε
Σχολη. Σύμφ
ά από τη Νοσηλε
Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Προκο
της Παυλόπουλος, βράβευσε τους
Πετρούνια
μία λαμπρή
wώτης, Μά
Καγιαλής)
τών-με
23 Δεκεμβρίου 2016
Ο χρυσός
πρώτο πράγμ
ρος της ΔΕΥΑΔ
Χατζηγιάννης, αμέΧαρά
γασία με την Τροχα
οβολής
την παγωνιά προκλήθη
Παρασκευή 23/12
δρόμο. Το πρωί
δίδυμο
Δήμου
οί μου άν8p
οπλοας με τους
ιώτη Μάντη
17:30 στην κεντρική είσοδο
γο, προκειμ
αυλο Καγιαλή ήταν
ότι εί
έλευση προς
αίος αθλητής, αθλητ
άδα, αντί
uτήν τη
η κυκλοφορί
της Ονειρούπολης
όταν από τη
Ακροπόλεως
ύς Σάμ
λήνης.
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Δράμας
ΣΠΑ LEAD
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
ο Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΤUΠΟΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
parpetg
ON. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 58 ΔΟΞΑΤΟ 225210 55545
»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα