Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ο ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Ι876
Αριθμ. four. 406331 Tiμή 1.50 e
Ακήρυχτος πόλεμος
Ηλεκτρονικος
Οι αποσυναγογοι
Big Brother
στην Ευρωπη
ήταν ΤσοΗνέα πραγματικότης τού φόβου χαί της άνοοφttλsιας
της 12
πρώτη φορά
Το «άσυλο» έχτρέφει
Ανακοίνωσις της
Δημοκρατικός Τύπος Α.Ε
την έγκληματι%ότητα
κυκλοφορίες
Καταφύγιο παρανομίας πού δυναoτεύει την Αθήνα
Σήμερα
Της ημέρας
Κι αν «παρουμε» έuεiς «αναποδες»: