Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 28,26 μονάδες
logosnewootenet.gr ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΡ. ΟΥΑΛΟΥ 9117 ΕΤΟΣ 32
ΤΙΜΗ 1 ευρώ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
CAPITAL CONTROLS
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΣΚΟΠΙΜΗΣ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥΣ
Η άρση μπορεί
να φέρει επενδύσεις
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1 δισ ευρώ
Σελ 5
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
ΛΟΓΟ ΑΠΕΙΛΗΣ
Ελεύθερος και
οπλισμένος ο δράστης
του Βερολίνου
Σελ 6
ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ Η ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ
Δ. ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Η Νέα Δημοκρατία εχει στραμμένο
Εμμονές
το βλέμμα σε 49 μνημόνιο»
ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων, εμφανίστηκε ξανά ο Γερμανός
ργός Οικονομ
Βόλφγ
Σελ 3
γκ Σόιμπλε
οποίος σε ερώτηση της
Die Zeit για την απόφαση του Αλέξη
ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ
Αφορολόγnτος
κονομικό βοήθημα στους Έλληνες
ο «μποναμάς» Σελ 2
ξιούχους εν μέσω προγράμμας διά
Η ευρ
ν θα διαλυθεί αν οι χώρες δεν ρη
σουν τους κανόνες". Ο Σόιμπλε
ρό τηρεί σκληρή
απέναντι στην Ελλάδα, δήλωσε
έχει ζητηθεί από την Ευρωπαική Επι
τροπή, το Διεθνές Νομισματικό Τα
μείο (ΔΝΤ)
την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Αυξήθηκαν κατα
σμό Σταθερότητας (ESM) να αξιολοκατά πόσο κίνηση αυτή ε
μΒατή μ
Αμεση εκπόνηση σχεδίου
χώρας. "Η αρχική απάντηση είναι
78.000 οι άνεργοι
Εάν δε
για την διαχείριση των
νες, ευρωΖώνη θα διαλυθεί, δήλ
απορριμάτων στην Αττική
Σόιμπλε
Die Z
ροσθέ
τοντας ότι δομή της νομισματικής
Σελ 4
ένωσης πρέπει να αλλάξει.