Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΡΙΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
www.dimoprasion.gr
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26702 ΕΤΟΣ 87
Κόκκινα δάνεια: Οι βιώσιμες
Με αρχικό
κεφάλαιο 260
εταιρείες θα λαμβάνουν νέα
εκατ. ευρώ ξεκινά
n λειτουργία του
ελληνικού «Fund
ρευστότητα
of Funds
Ενα τεράστιο νομοθετικό οπλοστάσιο» για τη μείωση των NPLs και
Θα εξασφαλίζει τ
Χρηματο
NPEs ετοιμάζει ο διοικητής της ΤτΕ
μέσω συμμετοχών στα
εφάλαια
ειρnσεών
ω, ρόλο «κλειδί» στην υπόθ
Και oxi μέσω παροχής
χειρημ
δανείων
θα διαδραμ
μότητα της κάθε επι
Ξεκινάει την ερχόμενη Πέμπτη 22
όρους EBITDA
χρηματοδο
Ειδικότερα, ό
ού εργαλείου για την ε
ναι τομ
ξήτημι
δεν θ
χει η
επενδυτική πλατφόρμα
αντιμετωπιστεί μόνον διαμέσου
για τη
Συμμετοχ
τη διαχείριση
ξης στη
του Ταμ
λθει η χώρ
πενδυ
ο πλαίσιο αυτό
δυτική
τη, πλατφόρμα, θ
λοστά
ξεχινήσει τη λ
ργία της με
NPEs, οτιδή
ρώ από
εμπορ
ΕΣΠΑ), 60
α φανταστείτε,
Ευρωπαικό Επενδ
ό Ταμ
ύς συμβιβασμούς μέχρ
δευτερογενή αγορά για
λέον χεφάλ
από διεθνή
NPEs.
δειγμι
ράπεtες μπ
NPLs σε μη
Την ερχόμενη Πέμπτη 22 Δ
μβρίου
ράπεζ
ιδική εχδήλωση
ροηγουμένως. Υ
γραφεί η σύμβαση για τη
ξυπηρ
NPEs) on
άρχουν ορισμένα πράγματα που πρέ
ση του Ταμείου Συμμετοχ
ργεί η Ελλάδα, δηλ
μεγαλύτερο μ
Πρωθυ
Αλέξη Τ
ξή του στους Fi
για τη μ
ν προέδρου της Ευρωπαικής Τρά
μοθετιχής εργασ
ρος τη
τής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γ
tας Επενδ
ληρωθ
Βέρνερ Χόγερ
παράλληλ
Επιτρ
Περιφερ
χής Πολιτικής της
ζει α
στα ερωτή
ραπεζίτη, ήδη χορηγούνται άδ
ΕΕ, Κορ
ΕΥ: Διέξοδο στις
ματα της χορυφαίας βρετανική
Ο αναπληρωτής υ
ξυπηρέτησης δα
Οικονομίας
σημερίδ
Συγχωνεύσεις και αυτού
Αλέξη
λοκληρώνεται οσονού
Εξαγορές
Στόχος n ολοκλήρωση της αξιολόγησης πριν τις 26
Ιανουαρίου, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο
εΠΙΧ ειρήσεις
Ωστόσο, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν εμφανίζοντα
6:00 ώρα Ελλάδ
γχληθεί με
Οι διαβουλε
ξεπαγ
δεχόμ
βραχυπρ
μεταξύ θεσμ
τηλεδιάσχενη
Working Group
αισιόδοξες ως προς τις προο
μέτρα γ
Αρχών συνεχίζοντα
ές ολοκλήρωσης των
στη βάση του
ρισμα
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση
ών της Ευρωζώνης θα συζητή
συμφωνιών
πό το Ε
p της 26ης
φερε Ευρ
ς αξιωμ
Η χρήση καρτών στηρίζει την είσπραξη ΦΠΑ
Διέξοδο στις Συγχ
ς & Εξαγ
Για τις Βρυξέλλες, το ζήτημα που προέ
αυξήσεις των συντελεστών ΦΠΑ επιδρούν αρνητ
Αντίθετα, ο
ψε με τα βραμπρόθεσμα μέτρα για τ
ελλην
επιχειρήσεις
στα έσοδα
δεν θ
με τη 15η έκδοση της ερ
της ΕΥ, Global Cap
ξιολόγηση, για την ολοκλήρωση της ο
Confid
ία διεξήχθη μεταξ
χίζοντ
CCB), η οπ
πληρωμής μετά την επιβολή περιορισμ
αύξηση στη χρήση
η. Οπως σημε
45 χώρ
1.700
ηγη, η
επιδρά θε
ληψη μετρη
ούλιο του 2015 εκτιμάτ
ά στην πορεία
δύο πλευρ
συγκλίνουν
θέσεις
χές συγχ
δων από ΦΠΑ, βελ
ραξιμότητά τ
Αντιθέτ
χτα θέματα μπ
ξαγορ
δραση στ
τες αυξήσεις τ
mήrooα, ε
χει ηβούληση
με την ΕΥ.
τιμά η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ
άλωση της στην ενδιάμεση έκθεση γ
την Νομισμ
ή Πολ
η χορήγηση
ξύ,αύρ
σ.σ. Τρίτη
57%) προσδοxινήτρων γ
ραιτέρω διεύρυνση της χρήση
ού χρημ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα