Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Στην Αktua τρία παχέτα στεγαστικών δανείiv 1,5 δισ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο .ΤΦ.:1.00Ε Α.Φ. 484 Τρίτη 20.11.2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
ΥΠΟΙΚ: Κανένα
χαι για το 2017
Ασφαλιστικές:
λάθος
Τι έδειξαν
Παράθυρο» για τέλη κυκλοφο
δεν παραδέχθη
ρίας με το μηνα
τα ευρωταίχά stress tests
Εισφορές Νία άρη στους
λάθος» δεν παραδέχθηxe
επαγγελματίες powoιδανειστές
Αυτος
πηγές
πουργείου Οι
μιχών, απαντώντας
δημοσίευμα
Spiegel.
Έλληνα υποugγό
γνωρίζει ότι,
νημερωθούν
θεσμοί πριν τη
μέτρων. Σύμφωνα με
εν υπάρχε»
τις ίδιες
την ταχύτητα
ήσεων από την πλευρά ης
Το Λονδίνο διαψεύδει ότι
Αθήνας
ά χρον
ριθώρια, κάτι, πάντως
καλείται να πληρώσει 50 δισ.
φεναφέρει ως απάντηση
Spiegel
λίρες για το Brexit
Το νοίμeρο
10 τη
μένως αυτό
ποσό δ
Στριτ αποequττει φήμη
εάν η κυβέρνηση
ημέρωσε
δρόμους
Βρυξeλλών
πάντα, η διαβούλευση
χθες βράδυ
σύμφωνα με οποία η Beeωστόσο,
πλpήσει έως μου στις Βρυξέλλες, αυτό
λίρες
trήματα
με την Ευρωπαbai πρέπε
με. Τ
2016- Καθώς
μένα εντός
Ενωση
αποτέλεσμα
δυ πραγμαπρέπε
τεύσεων είναι ένα trτημα
guττωση
Σύμφωνα με την εφημερίδα The
θα μας απασχολεί
πρόγραμμα
Guardian, πολλοί μετέδωσαν τις λον»
μφωνα
πληροφορίες για
απόφαση να ανασταλεί
σμό» των 50 δισ. λιρών, αναφέg- Το βράδυ της Πέμπης οιηγέτες Τον υπολογισμό των εισφορών όχι επί του καθαρού φορο
αύξηση
ΦΠΑ γι
οντας ότι συζητήθηκε από
των «27» -χωρίς την βρετανίδα λογητέου εισοδήματος αλλά επί του πραγματι κοί εισοδήμα
ανώτερους Ευρωπαίους πρωθυπουργόχαν συνομιλίες
ζήτησαν δανειστές Γιατί η ελληνική πλευρά αρνήθη
τος οι μάνες στη Σύνοδο
για τη στάση
χε Ποιες εγκύκλιοι οδεύουν για
ία πο
μενου
xού Συμβουλίου στις Βρτsξένες mpουν στις δ
το Brexit.
διότι από 1η
Σημαντwai εμπλοκή στη διο- 20% για κύρια σύνταξη και
Όπως αναφέρει η βρετανική Όπως αναφέρe
6,95% γ
πραγμάτευση γ
υγεία) γ
eφημee0δα, το ποσό από αφορά Reute
ευρωπαίοι ηγέτες
ρουσιάστηxε χθες
ελεύθερους επαγγελματίες
ίσχUση
μφάνησαν6τ η Βρετανία δεν
μαxgοπρόθεσμες ιποχρεάσεις
αυτοουταοχολούμενους
ξιούχ
ήταν οποoαίτητη
πρόσωποι των
θα πρέπει να μυτορetνα επλεgeι
δανειστών δεν δέχθrαν
να γίνεται επί του eαθαρού
Τα χρήματα γι
μόνο τη συμφέρουν, καθής
συνταξιούχους έme
υπολογισμός των εισφορών φορολογήτίου εισοδήματος.
Εκπρόσωπος της Τegetα Me
μφωνοι» θα μποδοθούν άμεσα, εντό
λέσει παράδew2016, το
διαπραγμαγια άλλες χώρες
ίσεις δ
μικός στόχος