Πρωτοσέλιδο Αττικό Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
www.attikovima.gr
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
την εφημερίδα μας
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
και στο διαδίκτυο
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΕΛ. 3
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ Π.Σ.
Το Κόστος για την
Αντισταθμιστικά οφέλη
υποβολή αντιρρήσεων
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
προς τους δήμους
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΏΝ
στους δασικούς χάρτες
από τη λειτουργία
Από 20 ευρ
3.600 ευρώ θα πρ
του Αεροδρομίου
Παρέμβαση γomσηρfn
ΣΕΛ. 7
σελίδα
Ρυθμίσεις για συνεργάσιμους δανειολήπτες προωθούν οι τράπεζες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ & EΑΣΝΑ
και κούρεμα οφειλής για τους συνεπείς
όγραμμα Ανακύκλω
σης χαρτιού στα σχολεία
Ρυθμίσεις για συνεργάσιμουs δανειολή
πτες προωθούν οι τράπεζες. Η λύση που
«Ελα στον κύκλο μας»
προκρίνεται προβλέπει «σπάσιμο» του
στεγαστικού δανείου σε δύο μέρη: Το
σελίδα 7
ένα μέρος θα αποπληρώνεται με χαμn
ενώ το δεύτερο μέρος θα
λότερες δόσειs, παγώνει» για 4 έως 10 χρόνια.
ΣΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΡΩΠΙ
ΣΕΛ 12-13
Τρεις σημαντικές
βιβλιοπαρουσιάσειs
Η λύση που προκρίνεται το τελευταίο διάστημα από
το σύνολο των συστημικών τραπεζών προβλέπει
σελίδα 10
«σπάσιμο» του στεγαστικού δανείου σε δύο μέρη
κούρεμα» της τάξης του 2% στο «Παγωμένο
ψήμα του κεφαλαίου
Αν για παράδειγμα το ποσό του δανείου που έχει
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ
«παγώσεp για 10 χρόνια είναι50.000 ευρώ, το
συνολικό «κούρεμα»θα είναι 10.000 ευρώ
Δήμος Σαρωνικού:
Ενημέρωση των μαθητών για τον
Τιμήθηκε
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΠMENΗΣ
θεσμό τηs Τοπικήs Αυτοδιοίκηση
ο Πέτρος Φιλίππου
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία
Δήμος Αγίας Παρασκευής:
για την προσφορά του
Τηλεμαραθώνιος αγάms
στην Αυτοδιοίκηση
Anασχολησμότηταs
Υπερασπίσοu το παιδί
ΣΕΛ 10
Δήμος Περιστερίου:
Εκθεση τηs Αγγελικήs
Ακυρώθηκε
Συγκέντρωση τροφίμων για τη στήριξη
ΣΕΛ. 7
Τσεβά «Στο χρυσόγάλαζο
απόφαση
του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Ιπποκράτειο Πολιτεία
σελίδα 15
ΣΕΛ. 5
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΔΝΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Αθ. ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ
ΣΕΛ. 18-19