Πρωτοσέλιδο Δρόμος της Αριστεράς:Recognized text:
Η Κυπριακή
Δημοκρατία
σε άμεσο
Κίνδυνο
KNTακόοπαiεν μέσω
πιέσεων και εκβιασμών
ΟρόλοsΑναστασιάδn
και Ελλάδα
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΣΥΓΧΥΣΗ ΡΟΛΩΝΗΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ;
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΕΛΙΔAS
τυχοδιωκτικοί ελιγμοί,
ΜεαΠΟΚρOUστlΚό
Πρόσωπο το
Πρόγραμμα τsΝΔ
επικίνδυνες παγίδες
ΣΕ ΔΕΣ 2-3
25χρόΜα από το
ΜάαστρxτΤάσu- Στο φόντοτns Κοινωνικής εξαθλίωσns και των εθνικών κινδύνων
ντρίμμια τηs
Ευρoms
tzογάρουν στο εσωτερικό και ευθυγραμμfzονται στο εξωτερικό
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ντέιβιντ άρβεί
Χρειάζονται τον κόσμο
γαν αλλάξεις.
«ΔενUΠάρχειτρόΠΟs
να αλλάξειsτο Κόσμο
αν δεν αλλάξεIs
ΤSΙδέεs σου»
ΓΡήγορη απόφαση,στάoonΒαθιά.
Καρτερία.
ΔΙΕeΝΗ
Ιμπεριαλσική
συνωμοσία ήΚύμα
nΑραβlκή Ανokn,
Μονάχα nΠραγματικότπαμπορεI
τηνΠραγιατΙΚότmταν αλλάξουμε.
Νόστιμον ήμαρ
Κάθε Σάββατο