Πρωτοσέλιδο Αγορά: "Κόφτη" έως το 2023 απαιτεί η τρόικα!Recognized text:
ΣΤΗΝ «Αγορά» ΣΗΜΕΡΑ
ΓΙΟΡΤΙΝΟ
The Ultimate
Christmas Collection
Jamie
ristmas
Christmas
ραγούδ
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ JAMIE OLIVER
ΓΙΑ ΕΝΑ ΑiΕΧΑΣΤΟ ΡΕΒΕΠΟΝ
ΝΘΕTO BUSINESS
Sports
Πολιτική & οικονομική
ΑΝΤΡΙΟΥ
Ψαράδες στα
ΛΒΕΡΗΣ
θρανία
ΣΕΛ. 32
Pamesports
weekend
Ο Ελληνας
που επέλεξε ο Τραμπ
για την αναγεννηση
της βιομηχανίας
των ΗΠΑ
ΕΚΑ ΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ 3,5% ΟΔΗΓΕΙ ΣΕΝΕΑΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
«κόφτη» έως το 2023
απαιτεί τρόικα!
αKOOTH» διαρκείας σε μισθούς από τnΒουλή,αλλά να συμπερr
άξειςζn
στές ληφθεί στο τελικό κείμενο συμπεαπό έρνησn,προκειμένου ρασμά
του Eurogroup μ
να ασφαλιστεί nεπίτευξη του στό- ολοκλήρωση
της Β' αξιολόγησης
ΠΏΡΓΟΣ ΚΑΤΡΟΥΤΚΑΛΟΣ
εκφράζονται pόβο
πλεόνασμ
ρώτοY
Οι εκλογές
3,596
του ΑΕΠ σε μεσοπρόθεσμο
δεχόμενο
να απαιτήσει nτρό
ρίζοντα από το 2018 καιμετά.
μειωθούνoικαmγορίες
δεν αποτελούν
δαπανών που σήμερα εξαιρούντ
όφτnφ πρέπει να επεκταθείκατά
τέλεσμ
επιλογή μας»
κόφτη, με
μfαπενταετίαμετάτη λήξη του μνT να αθυσιαστούν» και αρκετά
περίοδο νωνικά επιδόμα
2019-2023. Oμεγάλος φόβος γα
Σήμερα
όματος μ
κυβέρνηση εί
περικοπών καλύπτει την
ειδικά πλευρά
περίοδο έως
πάρχει συγκεβάλλ
κρημένmαναφοράσοςδαπάνεςmi στην περίπτωση απόκλισης από
Βόμβα από το ΔΝΤ
θα περικόπτονται αυτόματα στις τους στόχους, μικρότερης ή ίσης
Hελλnπεριπτώσεις αποκλίσ
με το 0,25%
ΑΕΠ T
στον τουρισμό
ργοποιείται μέσω έκθεση
ική πλευρά επατεί
απλώς μια γενική περιγραφή, ενώ
γού Ο
με νέα αύξηση.
θυμεί παράλληλα να μην τεθεί δημ
καiκorνοο νέος μηχανισμός προς ψήφi
ποιείται στmντρόκα.
του ΦΠΑ
ΣΕΛ. 2
Την αύξn
ΦΠΑ από
«Μπλόκο» στην Ελλάδα για την
4% γι
ρισuκάκαταλύματ
Ταμεί
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
τawκά κλιμάκια.
ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ
«Δεν έχει υπάρξει
ΣΕΛ 16
mo πειθήνια
kuβέρνησn στην
ΕΡΕΥΝΑ-ΣΟΚ
Τα ολονύκαα τηλεφωνήματα
τρόικα από αυτή
του Αλέξη Τσίπρα»
από τις Βρυξέλλες που έφεραν
ΣΕΛ 10
το «παρών» στη Βουλή
ΣΕΛ 10
Τι θα ισχύσε
για τα μπλοκάκια
η Ιανουαρίου
Ποιοι εισηγούνται
Βουτιά 50% στα
στον πρωθυπουργό
επαγγελματικά
πρόωρες εκλογές
ακίνητα
ΣΕΛ 18
ΕΛ.8-9
97 100