Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 17.12.2016
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 20ο Αρ Φύλλου: 5654
Το Ταμείο θα μπορούσε να περιοριστεί σε ένα τεχνιnό ρόλο
Guardian: 0 Tomις θα ζητήσει από Μέοχελ την αποχ00ηση του ΔΝΤ
Η υφυπουργός Οικονομιών που αναaοίνωσε την απόσυρση του άρθρου 111
Η ισχυρή αντίδραση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ,
ΣτΕ: Δικαίωμα σ
επίδομα τρίτου παιδιού
συνδικαλιστών από το χώρο των καζίνο και
για μητέρες ανεξαρτήπαραγόντων του Λουτρακίου οδήγησαν τως υπηκοότητας
τοπιχών στην απόσυρση του άρθρου 111 του πολυνο- wαίοtμα στο επίδομα τατο
διού έχουν, σύμφων
μοσχεδίου. Υπόσχεση για «συνολική λύση» από
απόφαση του Συμβουλίου τ
μητέρες,
ξαρτήτως
όσο αποτελε
Πλήθος σεναρίων κυκλοφορεί για τους λόγοσύζυγο
τα παιδιά εί
μέλους της
υς που η κυβέρνηση προχώρησε στην απόIΙ00τογενές πλεόνασμα
συρση του άρθρου του πολυνομοσχεδίου που
ΣτΕ προσέφυγε Μολδαβή
οεμένη
επέτρεπε τη μετεγκατάσταση του Καξwo
Ρουμάνο
froο, οι οποίοι διεμαμούθ στο 11μηνο
στην Ελλάδο. Οταν γεν
Πάρνηθας σε άλλη θέση εντός της Αττικής
νήθηxε το τρίτο παιδί τους ζήτ
(αλλά εκτός του δήμου Αθηναίων)
από τον Ο
ησαν ιδόματος, αίτημα
έκρινε ότι η
Επίδομα καθώς βάσει
τις Συνθήκης
υργίας της
Ε.Ε. απαγορεύεται ?εάθε διάacoι
σηλόγω ιθαγένειας, ενώ σύμφ.
Τελεσίγραφο Υπ. Ε!γασίας
με την Ευρωπαϊκή Σύμ
Χάρτη
για Καρυπίδης ΑΒΕΕ
της Ε.Ε,
ιxά πλεονεxτήμα
διαμορφώθtrε το πρωτογενές
χές παροχές πρέπ
έoβαση εσόδων 570
χορηγούν
Νοεμβρ
νομίμως διαμέ
στις δαπάν
Η εικόνα σε επιστροφές φόρου
Για μια φορά η εταιρ- γείο, «για μια φορά
ζομέν
ην Ελλάδα πολίτη
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΒΕΕ»
θα προτης Ε.Ε., μα
λgόναγνοεί τις νομι- σέλθει στην αιριανή συνάν
αρχήν «δικαιούχος»
προύπολογισμού, με βάση προσωρινά
θεσμικές λε
ργείο
μάτων αυτών μητέρα της
πουργείου Οικονομικών για
Εργασίας. Κατά
νέπεια η
ίας. Προτιμά να προνάντηση αυτή αναβάλλε
ΚΡάτους, εφόσον τυχόν άρνηση
ύμφωνα με αυτά, για την περίοδο
λευταία φορά
χορήγηση
παροχών
2016 παg
ιά Εται πρωτογενές αποτέλεσμ
ορίζεται, κατόπιν
όνσμενέστερη θέση
λήματα
έχουν προxύψ
ύψους 7.449
ρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσμα
μέλη της οικογ
τήματος της ΟΙΥΕ, για την
άνω χρέη της προς
4.339
περίοδο
ργαζομένους μ
λίτες της Ένωσης
gχομενη Τετάρτη 2
πλεόνασμα 3.553
στόχου για πρωτογε
μέλη οικογένεισμούς σε βάρος τους, 2016
4:00 μ.μ
σχέση με
σημαίνει σε ανακοίνωσή του
4ο όροφο
ας Ελλην
πολίτη
gγείο Εργασίας
ργασίας Κοι
ής Ασφλούμενη παιδιά
άλιση
την ελληνική υπηχο τητα»
Αλληλεγγύης.