Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ο «σεβντάς» του φυοιχού αερίου έφερε χοντα Τουρχία-loρσηλ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο .TO:1.00Ε Α.Φ. 4844 Σάββατο 17.12.2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
κυβερνοεπίθεση
Τζιάνι Πινέλα
Χωρίς
Χάχαραν πάνω από 1 δισ. λογαρ
Ονειδος η απόφαση
επιφυλάξεις το
ιασμούς χρηστών της Yahoo!
φορολογικό
της ευρωζώνης
«Τσουνάμι» εντολ(w
I Στέλιος Κοινά ΑΒΕΕ
γνωστοποιεί
φορολογικού
ελέγχου για την διαχειριστιελέγχου εξαπολύει η εφορία
ή χρήση 2015 (φοgολογικό
έτος 2015
λεγχτή
της Εταιρείας σύμφωνα με
άρθρο 65A
4174/2013
εξεδόθη φορολογικό
ητικό με
μπέρασμ
χαglς επιφύλαξη.
Οι επικεφαλής
Με τη στάση του
της Tesla και
<Πρόσθετες διευχοινίσεις
της Uber
σύμβουλοι του
ζητούν οι θεσμοί»
Τραμτ
Οι θεσμοί tΤτούν πρόσ0ετ
διευχptνίσεις για τις παροχ
πρωθυπουργού
τέλεση
από την
συνταξιούχους
νησιά λογισμού
πλαίσιο διαπραγ- καταγράφεται πgωτογενές πλεμmsυόμαστε, δήλωσε πριν από όνασμα-μαμούθ (7,45 δισ. Ευρώ
υπουρ. χάρη στην
έρβαση εσόδων
γείου
Οικονομικών, μάλλον στις σημαντνιά μικρότερες
ιφνιδιασμένος
δαπάνες έναντι
σχεση με τη
στάση του ESM-Την ίδια ώρα, νεων
Φόρουμ Στο
μβουλευτικό ρόλο για
πρόεδρ
μένων
Αποστέλλονται μαζνές εντολές ελέγχου έως τις 31 Δεκεμ
λούν πλέον
Καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ
θύνοντες σύμβουλοι,
βρίου για
να αποφευχθεί η παραγραφή. Με ποιες τροτεραι
της Tesla Eλον Motor
ότητες επιλέγοντα
οι υπο0έσεις. Η εγκύκλιος Πιτσιλή και οι
Uber Τράβις Κάλαy
πctorτάσεις για τον έλεpo τών λιστών φοροδιαφυγής.
η απορρόφηση θυγατρικής
Οι δύο επιχειρηματίες
έχουν συχνές συναντήσεις»
Ντόναλντ Τραμπ μετά
Σε 16 ημέρες, χιλιάδες τόσο στο υπουργείο
την ανάλημη
νώνει ότι στις
Η ΕΛΒΕ
η ανέλεγκτες
υποθέσεις Οικονομιχών όσο και τη
14/12/2016 χαταχωρήθηκε
στο συγχώνευση με αποgρόφηση
παραγράφονται, όπως Γενικ
Γραμματεία
Γενικό Εμπορικό Μητρώο
η από την εισηημένη της κατά
με 2uοδsεδ ααθμό 100% θυγατρικής
«Ετα- στα τέλη κάθε χρονιάς. Δημοσί
Εσόδων
%omprogη- της
χαν τοποθετηθεί
σης 855248, η με αριθμό ρία Συσσώρευσης Ηλιακής Και όπως κάθε χρονιά, τρέχουν δεν φτάνουν
132570/13-12-2016 αποφαση
Ενέργειας Ανώwη Ετιιιρία»
ητας του Ντόναλντ Τραμ
του Υπουργείου Οwονομίας με
από τις προεδρ
και Ανάπτυξης σύμφωνα με 009475901000.
λογές στις ΗΠΑ.