Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 16.12.2016
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 20ο Αρ Φύλλου: 5653
Τον Μάρτιο του 2017 αναμένεται να παραδοθεί στην πυκλοφορία
Κοντά στο 90% η πρόοδος της Ολυμπίας Οδού
Να κλείσει η αξιολόγήση ως το τέλος Ιανουαρίου
Καμπανάκι από τραπεtίες αγορά μαξιomη
Να κλείσει η αξιολόγηση ως το τέλος Ιανουαρίου, Παρατείνεται
παρά τις δυσχολίες, ζητάει η αγορά. Μετά το ρανέως τις
τεβού με Μέρκελ θα φανούν οι προθέσεις του
πρωθυπουργού. κομβικές οι εξελίξεις του 2017 31/12/2017 το
για τη χώρα, τα NPLs και τα stress test
πρόγραμμα
Καμπανάκι στην κυβέρνηση για το κόστος «Στέγαση ναι
που θα έχει μια πιθανή καθυστέρηση στην
Επανένταξη
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης,
χτυπούν τραπεζίτες χαι αγορά, εκτιμώντας
Παρατεένετα, μέχρι τις
Η Λαγκάρντ αρνείται ότι
Δεxεμβρίου 2017
πρόγραμότι παρά την άχαμπτή στάση του ΔΝΤ. αλλά
«Στέγ
επέδειξε αμέλεια στην
και της γερμανικής κυβέρνησης, το «χαραβά
ταξη» με τροπολογία
Εργασία
χατά την προσφιλή πρωθυπουργική έχφυπόθεση Ταπί
ραση, πρέπει να προχωgήσε.
«Ε0MEός Μηχανισμός Συντομού, Παο
λούθηση
Αξιολόγηση
Πολιτικών
κής Ένταξης
χής, Ρυθμίσ
ην Κο
ή Αλληλεγ
Εφαρμοστικές Δ
Στην Ολομέλεια του Ευρωwwοβουλίου
4387/2016 (A 85
όπως μεταδίδει
Οι εργασιαΚές σχέσεις στην Ελλάδα
ιολογική exDeση
Διεθνούς Νομιομ
Ταμείου Κρ
αμμα «Στέγαση
Μετά τις συναντήσεις της Οπως αναφέgeιη ανακο
ταβολή
μμυρίων
τας τη
ργού Εργασίας, Κοι
gγείου
τυξη σχεδ
οποία λαμευρώ από
μεγαλοεπιaειg
Εργασίας, η προσθήκη
υπόψη τις
ημάτία Μπερνάρ Ταπί
ής Αλληλεγγύη
λληνιnού ζητήματος στην
μένες
Καταθέτοντας
δικαστήριο, η λαpάρντ σημείω
αυριανή συνεδρίαση τη
ένη επcrtή η αποζημίωση δεν ήταν
προκλήθηoΕ για της ολομέλειας
ενής,
Κοινοβουλί
ις στην
χόληση
ετε εμμονή της»
η εποχή ήταν η αντιμετοπση
ζήτημ
ετά τα σχετικά αιτήματα
ής εμπειρίας,
μικής κρίση
διαπραγμαU απέστειλαν
οι πολιτι%ές
λοκληρών
Η Λαγκάρντ αντιμετωπίζει
ομάδες
Ευρωπαίων
Δεxεμβο
χρηματος όταν ενέ2ο
υθμίσεις
Σοσιαλιστών και ΔημDxο.
σκόπιμη η
πουργός Οικονομικών
σπάνιο εξα
την 31η
ονισμό με
Εγιστάνα, έπε
από μ
στην ημερήσια διάταξη της
ρωομάδας της Αριστeρις
Δεκεμβρίου 2017, sτο
ιμένο
εδρίασης της Ολομέλε
άστεγο
ορeληθού
τηθεί η
ελεσμ
βουλίου, την Τετά
14 Έφη Αχτσιόγλου
αμέσω
ληQομένων υπηρεσιών
Δεν εμβg
00 ωρα προηγού
διάστημ
Στρασβούργο.