Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
1918-1979
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ο ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Αριθμ. out. 40629 mμή 1,50
Ανάπτυξις
ΑΥΡΙΟ, ΣΑΒΒΑΤΟ 17.12
Νέα σύγκρουσις
επί θύραις
με όρους 1922!
Η απίθανη πεouτέτειατήςέλληνιxής μmpας
eίτητη
Στο φώς ή σχέσις ΜΚΟ
χαί δουλεμπόρων
Τι αποχαλύπτουν αFinancial Times» Deutsche Welle
Σήμερα
Τής ημέρας
Η χατεδάφισις των
παραδόσεων
Διαβάστε τα
αgλιστές
«Στο ίδιο έργο 0εατές